BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekty finansowo-prawne realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych
The Financial and Legal Aspects of Health Prophylaxis Programs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 249-255, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Polityka zdrowotna, Regulacje prawne, Finansowanie ochrony zdrowia, Profilaktyka zdrowotna
Health care policy, Legal regulations, Financing of health protection, Preventive health care
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie aspektów finansowo-prawnych realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, których znajomość jest konieczna do sprawnego organizowania działań profilaktycznych i efektywnego zarządzania programami. (fragment tekstu)

The health care policy is a domain of the activity of many institutions. This article introduces the selected financial and legal aspects of prevention programs - necessary to implement the efficient organization of preventive actions and the effective management of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie zdrowia, www. bpz.gov.pl.
  2. RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II. Wersja trzecia, Warszawa, 29 sierpnia 2008. (2)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu