BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Marczak Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwarunkowania stabilizacji polityki finansowej
The Determinants of Stabilized Financial Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 278-284, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Podejście systemowe, Polityka finansowa, Stabilizacja gospodarcza, Równowaga gospodarcza
System-based approach, Financial policy, Economic stabilization, Economic equilibrium
Note
summ.
Abstract
Chcąc odpowiedzieć na pytanie: co uwarunkowuje politykę finansową w Polsce i co przyczynia się do ustabilizowania gospodarki? trzeba określić na czym polega podejście systemowe, co oznacza równowaga gospodarcza, co wyznacza i z czego się składa polityka finansowa i jak kształtuje się polityka finansowa w Polsce w dobie kryzysu, jakie reguły finansowe ustanowił rząd oraz jak w praktyce zmieniały się założenia stanowiące perspektywę dla sektora publicznego do 2010 roku. W konkluzji będzie można odpowiedzieć na pytanie: czy w najbliższym czasie stabilizacja gospodarki polskiej jest możliwa ze względu na przyjętą przez rząd politykę finansową? (fragment tekstu)

The paper discusses factors affecting the shape of financial policy. The discussion has been divided into two parts. Part 1 presents selected views derived from theoretical works devoted to the stabilization of financial policy and equilibrium problems. Part 2 analyses the Polish financial policy conducted in 2008 based on the government documents. Finally, the paper attempts at answering the question whether the Polish financial policy is stabilization policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hicks J.R.: Kapitał i wzrost. PWN, Warszawa 1978, s. 39.
  2. Kalder N.: Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego. PWN, Warszawa 1971, s. 45.
  3. Nasiłowski M.: System naukowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000, s. 236.
  4. Samuelson N.: Ekonomia. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 s. 250.
  5. Samuelson N.: Ekonomia. T.1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 279.
  6. Sidlecki J.: Równowaga a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.17-18.
  7. Von Bertalanffy L.: Ogólna teoria systemów. PWN, Warszawa 1984, s. 40.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu