BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Dariusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Drugie oblicze kryzysu
A Different Face of the Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 285-292
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Gospodarstwa domowe, Finanse przedsiębiorstwa, Finanse publiczne, Sektor bankowy, Kryzys gospodarczy
Households, Enterprise finance, Public finance, Banking sector, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Kryzys finansowy ma swoje drugie, mniej doceniane oblicze, dzięki któremu dokonują się pewne zmiany. Obecna sytuacja kryzysowa zmusiła m.in. do podjęcia dyskusji lub przyspieszenia prac nad pewnymi projektami. Unaoczniła błędy w postępowaniu i myśleniu finansistów, polityków i przedsiębiorców oraz gospodarstw domowych. Jest w końcu sprawdzeniem wiarygodności partnerów biznesowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, czy w końcu samego społeczeństwa. Kryzys finansowy stał się niejako katalizatorem zmian, które nie miałby szansy zaistnienia w okresie dobrobytu.

The global economy has a difficult period. The dramatic worsening of the financial crisis since mid-September has generated historic declines in confidence and severe disruptions in credit intermediation. The financial crisis, that has spread across all global markets, does not remain without an impact on Poland. Poland is realy not facing a crisis but it has to be prepared for a major economic slowdown. Current crisis started from banks and Poland is benefitting from its backwardness in this sector. Poles are not as heavily indebted as Americans or people in Western Europe. Therefore, the crisis raging on now is expected to hit
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu