BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Politaj Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zakres finansowania spółdzielni socjalnych ze środków państwowych funduszy celowych
Possibility of Funding Social Cooperatives by State Purposeful Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 303-309, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Ekonomia społeczna, Źródła finansowania, Polityka socjalna, Spółdzielnie, Spółdzielnie socjalne
Social economy, Source of financing, Social policy, Cooperatives, Social cooperatives
Note
summ.
Abstract
Sposobem przeciwdziałania marginalizacji pewnych grup społecznych (długotrwale bezrobotnych, uzależnionych czy niepełnosprawnych) jest ich powrót na rynek pracy przez podjęcie zatrudnienia w ramach spółdzielni socjalnej, która łączy w sobie idee ekonomii społecznej. Autorka przedstawiła podstawy prawne działania tychże instytucji oraz sposób ich dofinansowywania dzięki środkom z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

The social cooperatives arc in many European countries the place of employment and place of the re - integration marginalise persons. In this article presented ideas of creating in Poland this type of enterprises. Characterized possibility of financial support of these organizations by state purposeful funds, mainly Fund of Work and National Fund Rehabilitation of Handicapped Persons. In this article also executed effectiveness of functioning this organizations as institutions acting for marginalise persons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzozowska J., Kluczyńska J., Stanecka A.: Spółdzielnie socjalne. "Ekonomia Społeczna" 2008 nr 4.
  2. Kwiatkowska B., Chrzczonowicz M.: Jak założyć spółdzielnię socjalną. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 3.
  3. Waydel P.: Spółdzielnie socjalne. Oszukani bezrobotni, www.arteris.pl, maj 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu