BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rój Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nowe technologie medyczne a koszty opieki zdrowotnej
New Medical Technology and Health Care Costs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 324-330, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Nowe technologie, Opieka zdrowotna, Koszty ochrony zdrowia, Technologia medyczna
High-tech, Health care, Health costs, Medical technology
Note
summ.
Abstract
Nowe technologie medyczne są szeroko postrzegane jako jeden z podstawowych, jeśli nie główny czynnik napędzający koszty opieki zdrowotnej. Stąd celem opracowania jest przedstawienie znaczenia technologii medycznych i możliwych mechanizmów powodujących, że technologie medyczne stają się czynnikiem wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, jak i możliwych do zastosowania bodźców skłaniających do rozwijania efektywnych kosztowo technologii medycznych oraz wykorzystania ich w sposób także efektywny. (fragment tekstu)

New medical technology is widely seen as a major - if not main - driver of health spending. The purpose of this paper is to present the significant of medical technology and possible mechanism causing that medical technologies are the main driver of health care spending. Moreover the possible stimulus, which motivate to develop cost effective medical technology and effective usage are presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Projecting OECD Health and Long- Term Care Expenditures, What are the main drivers? Economics Department Working Papers 447.
 2. Neumann P.J., Weinstein M.C.: The Diffusion of New Technology: Costs and Benefits to Health Care. [w:] The Changing Economics of Medical Technology Red. A.C. Gelijns, E.A. Halm. Committee on Technological Innovation in Medicine. Institute of Medicine, The National Academies Press, 1991, s. 21-34.
 3. Halm E.A., Gelijns A.C.: An Introduction to the Changing Economics of Technological Innovation in Medicine. W: The Changing Economics of Medical Technology s. 1-20.
 4. Newhouse J.P.: Medical Care Costs: How Much Welfare Loss? "Journal of Economic Perspectives" 1992, nr 6, s. 3-21.
 5. Weisbrod B.A: The Health Care Quadrilemma: an essay on technological change, insurance, quality of care, and cost containment. J Econ Lit 1991, 29, s. 523-552.
 6. Fuchs V.: The Health Economy. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1986, s. 39.
 7. Newhouse J.: An Iconoclastic View Of Health Cost Containment. Health Affairs, Vol 12, 1993 Supplement 1, 152-171.
 8. Bloomfield E.L.: The Impact of Economics on Changing Medical' with Reference to Critical Care Medicine in the United States. Anesthesia Analgesia 2003, 96, 418-425, s. 419.
 9. Gelijns A., Rosenberg N.: The dynamics of technological change in medicine. Health Affairs, Summer 1994, s. 29 i s. 33-34.
 10. Schwartz W.B.: In the pipeline: A wave of valuable medical technology. Health Affairs, Summer 1994, Vol. 13, 3, s. 70-81.
 11. Lichtenberg F.R.: The Impact of New Drugs on US Longevity and Medical Expenditure 1990-2003, Evidence from Longitudinal Disease - Level Data. American Economic Review, vol. 97, nr 2, 2007, s. 438- 443.
 12. Robinson J.C., Smith M.D.: Cost Reducing Innovation In Health Care. Health Affairs Sep.- Oct. 2008, 27, 5, s. 1353-1354.
 13. http://www.htai.org/z 25.02.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu