BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryszawska-Grzeszczak Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wyzwania stojące przed budżetem Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej
New Challenges of EU Budget
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 331-338, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Tworzenie polityki, Budżet UE, Wydatki budżetowe, Finanse WE
Policy-making, EU budget, Budget expenditures, EC finance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie najważniejszych kierunków zmian w budżecie UE w kolejnej perspektywie finansowej oraz ukazanie nowych priorytetów finansowania polityk unijnych. (fragment tekstu)

In recent decades the EU has widened and deepened to such an extent that it now deals in almost all areas of policy-making. Its budget, however, has barely changed over this period. It thus needs to be radically reformed. EU is facing new challenges: growth and job, research and innovation, domestic and external security, education, infrastructure, climate changes. Member states try to create consensus and include a new priorities in the financial perspective 2014-2021. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dokument roboczy przygotowany przez Sekretariat Generalny oraz Dyrekcję Generalną ds. Budżetu SEC(2008) 2739, Bruksela 2008.
  2. Gros D.: How to Achieve a Better Budget for the European Union? CEPS Working Document nr 289/ April 2008.
  3. Reformowanie budżetu. Zmienianie Europy. Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu