BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowski Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kształtowanie się struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2002-2007
Forming in Years 2002-2007 Structure of Revenue of Budget of Tax State
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 339-344, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Dochód podatkowy, Budżet państwa, Dochody budżetowe, Struktura budżetu
Tax revenue, State budget, Budget revenue, Budgetary structure
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest ocena kształtowania się struktury dochodów podatkowych budżetu państwa w badanym okresie, z uwzględnieniem czynników wpływających na jej kształt. (fragment tekstu)

Author carries analysis in article and structures of revenues of budgets of tax states estimate of forming. Distribution carry analysis on direct taxes taking into consideration as well as indirect and with taking into consideration individual tax, so, tax VAT, excise, from games, from physical persons profitable and from legal entities profitable. Analysis has exerted, that tax is basic source of revenue of central budget tax excise VAT. Participation of (quota of) tax exerted trend in revenues of budgets of states growing VAT. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Głuchowski J., Patyk J.: Zarys polskiego prawa podatkowego. Lexis-Nexis, Warszawa 2008, s. 15.
  2. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2002, s. 158.
  3. Roczniki Statystyczne RP GUS za lata 2003-2007.
  4. Sokołowski J.: Wysokość obciążeń podatkowych a przerzucalność podatków. [w:] Problemy go podarki światowej. Red. M. Noga. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2008, nr 1191, s. 625.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu