BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Jan K. (Akademia Finansów w Warszawie)
Title
Monetarne Instytucje Finansowe
Monetary Financial Institutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 345-349, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Euro, Instytucje finansowe, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Regulacje prawne, Zarządzanie kryzysowe
Euro, Financial institutions, European System of Central Banks (ESCB), Legal regulations, Crisis management
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na potrzebę obejmowania zarządzaniem kryzysowym Monetarnych Instytucji Finansowych, a nie jedynie instytucji kredytowych. Zawężenie zakresu podmiotowego polityki antykryzysowej może prowadzić do deformacji jej rezultatów i marnowania środków publicznych. W pierwszej części opracowania zwraca się uwagę na obowiązki i prawa Monetarnych Instytucji Finansowych w ramach członkostwa NBP w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W drugiej części wskazuje się na znaczenie przypisywane Monetarnym Instytucjom Finansowym w realizacji polityki pieniężnej EBC w warunkach Unii Walutowej i Gospodarczej. Całość rozważań zamyka podsumowanie wskazujące na pilną potrzebę uregulowania statusu prawnego Monetarnych Instytucji Finansowych w Polsce. (fragment tekstu)

Monetary financial institutions are base for statistical aggregates to the European Central Bank. In crisis management MFI are base for panic. On list of the MFI are credit unions. Credit unions are excluded from status of credit institutions in polish banking law and in CRD. This makes moral hazard and created barriers in using public funds to support existence of SKOK. Financial Stability Committee should overcome legal arbitrage of MFI. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciapaga M: Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych. Difin, Warszawa 2006.
  2. Rynek papierów wartościowych strefy euro. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Walters-Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2007.
  3. Solarz J.K.: Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego. WN PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu