BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadmierne zadłużenie osób fizycznych jako problem decyzyjny
Overindebtness of Natural Persons as a Decisionmaking Problem
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 350-357, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Gospodarstwa domowe, Zadłużenie gospodarstw domowych, Upadłość konsumencka, Rozwiązywanie problemów, Kryzys gospodarczy
Households, Household debt, Consumer bankruptcy, Solving problems, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Kłopoty z terminowym regulowaniem swojego zadłużenia dotykają coraz większej liczby osób fizycznych. W ciągu ostatniego roku przybyło w Polsce ponad 100 tysięcy nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych. Ponadto niepokojące jest to, iż problemy ze spłatą długów, zdaniem analityków bankowych, będą w najbliższym czasie przybierać na sile ze względu na prognozowany wzrost bezrobocia. Stąd warto by było skoncentrować uwagę na sposobach zapobiegania i rozwiązywania problemu nadmiernego zadłużenia osób fizycznych, której to właśnie tematyce poświęcone zostało niniejsze opracowanie. (fragment tekstu)

The number of overindebted natural persons has been increasing in Poland for many years. In such a situation the most important activities are these which aim is to prevent and solve the above mentioned problem. Among many ways of preventing overindebtness, the ones to pay attention to are financial education and gaining, by the side of financial sector, good practices in the range of granting loans. This preventive activity will reduce the scale of overindebtness but will not eliminate it. That is why the important role in solving the problem of coming out from debt spiral plays the institution of consumer insolvency, regulated by law in Poland in the beginning of 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gnys A.: Upadłość zainicjuje konsument. „Gazeta Prawna” 2008, nr 245, s. D1.
 2. Grzyb R.: Przyjęcie euro może wywoływać bańkę spekulacyjną na rynku mieszkań. „Gazeta Prawna” 2009, nr 29, s.C3.
 3. Jaworski M.: Co piąty klient banku pożycza, żeby załatać dziurą w domowym budżecie. „Gazeta Prawna” 2008, nr 213, s. A4-A5.
 4. Kompleksowy Raport o Długach z dnia 25.02.2009 r. opracowany przez Krajowy Rejestr Długów dostępny na stronie internetowej http://www.krd.pl/Infoservice/index.aspx (27.02.2009).
 5. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Kredyty a wykluczeniu społeczne w społeczeństwie dobrobytu, Dz.Urz. UE (2008/C44/19)7 s. 77.
 6. Piasecka-Sobkiewicz M.: Upadłość konsumencka. „Gazeta Prawna” 2009, nr 14, s. E2.
 7. Porządek w kredycie. „Gazeta Bankowa” 2009 nr 4 s. 10
 8. Świecka B.: Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna. Difin, Warszawa 2008, s. 189.
 9. Twaróg E.: Kredyt na dowód trafi do lamusa. „Puls Biznesu” 2008, nr 2757, s. 6.
 10. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. DzU 234, poz. 1572.
 11. Więcław E.: Nadzór domaga się zmian na rynku kart kredytowych. „Rzeczpospolita” 2009, nr 18, s. D4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu