BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych w Polsce w latach 1998-2007 : wybrane zagadnienia
Progressive Einkommensbesteuerung Natürlicher Personen In Polen In Den Jahren 1998-2007 : Ausgewählte Themen
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 358-366, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Podatek progresywny, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych
Progressive tax, Income tax, Individual income tax
Note
Zsfg.
Abstract
Analizując kształtowanie się poziomu obciążeń podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy w konstrukcji tego podatku zostały zastosowane właściwe rozwiązania, które w sposób efektywny przyczyniałyby się do osiągania celów polityki ekonomicznej państwa? Próba odpowiedzi na to pytanie stanowi podstawowy cel opracowania, które swym zakresem zostało ograniczone do zbadania poziomu progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce w latach 1998-2007. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bräuer K.: Probleme einer Finanz- und Steuerreform. P. Siebeck, Bad Wörishofen 1954, za: J. Sokołowski: Podatek dochodowy jako instrument oddziaływania na zmiany w strukturze produkcji. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 550, Wrocław 1991, s. 83.
 2. Discours sur l'économie politique.[w:] Encyclopédie, Diderot 1755. za Filar D.: Spór o podział dochodów w rozwiniętym kapitalizmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1989, s. 75.
 3. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Fundacja im. A. Smitha, Warszawa 1993, s. 162.
 4. Gilder G.: Bogactwo i ubóstwo. Oficyna Liberałów, Warszawa 1989, s. 181.
 5. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2007 rok. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008, s. 14.
 6. M.Bouvier: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. KiK, Warszawa 2000, s. 38.
 7. Say J.B.: Cours d'économie politique. T. IV. za: M.Bouvier: Wprowadzenie do prawa podatkowego i teorii podatku. KiK, Warszawa 2000.
 8. Schmölders G.: Die Notwendigkeit der organischen Steuerreform. Finanzarchiv Bd. 14. T. 1, 1976, s. 17.
 9. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, t. 2, Warszawa 1954, s. 609.
 10. Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa 1995, s. 32-39.
 11. Wagner A.: Finanzwissenschaft, t. 2, Leipzig 1880, s. 169.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu