BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych
The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 367-373, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Budżet UE, Polityka budżetowa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
EU budget, Budgetary policy, Economic and political integration of Europe
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła główne punkty obecnej debaty na temat reformy budżetu UE. Omówiła kierunki, w jakich może ewoluować budżet UE podkreślając zalety i wady ewentualnych zmian, które dotyczą obu stron budżetu ogólnego. Reformy po stronie przychodów są związane z wprowadzeniem podatków europejskich. Dyskusja po stronie wydatków dotyczy wielkości budżetu UE, a jeszcze inne zmiany w strukturze budżetu stanowią odzwierciedlenie procesów integracyjnych w UE.

In the paper, the author puts forward the main points of the current debate on the EU budget reform. The author presents the arguments in what direction the EU budget could evolve, stressing good points and drawbacks of the eventual changes. These changes concern the both sides of the general budget. The revenue side reforms are connected with the introduction of the European taxes. The discussion about the expenditure side concerns the size of the EU budget and some changes in the budget structure which could take in consideration the prospects of globalization and the EU development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Buti M., Nava M.: Towards a European Budgetary System. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Pierre Werner Chair Series, European University Institute, „EUI Working Paper” 2003, nr 8, s. 1.
  2. Financial Perspective 2007-2013. Communication m the Commission to the Council and the European Parliament, 14.07.2004, COM (2004) 487 final, Brussels 2004, s. 7.
  3. Le Cacheux J.: Le budget européen: le poison du juste retour. „Notre Europe. Etudes et Recherches ” 2005, nr 41, s. 24.
  4. Reformowanie budżetu, zmienianie Europy: Dokument dotyczący publicznych konsultacji w sprawie przeglądu budżetu w okresie 2008-2009, Komunikat Komisji, Bruksela, 12 września 2007, SEC (2007) 1188 wersja ostateczna, s. 12 i 14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu