BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stężewski Sławomir (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Racjonalizacja struktury organizacyjnej administracji podatkowej
Streamlining of the Organisational Structure of the Tax Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 382-390, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Podatki, Administracja skarbowa, Struktura organizacyjna, Zarządzanie podatkami
Taxes, Treasure administration, Organisational structure, Tax administration
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu założono, że celem racjonalizacji struktury organizacyjnej administracji podatkowej ma być obniżenie kosztów funkcjonowania administracji, jednak w taki sposób, aby nie miało to negatywnego wpływu na jakość wykonywanych zadań publicznych. Podstawową metodą badawczą, z jakiej korzystano przygotowując opracowanie, były studia literatury polskiej i zagranicznej, głównie anglojęzycznej, a także badania własne autora. Opracowanie podzielono na trzy części. W pierwszej przedstawiono strukturę organizacyjną współczesnej administracji podatkowej, w drugiej przybliżono przykłady działań na rzecz racjonalizacji, a w trzeciej zawarto wnioski końcowe. (fragment tekstu)

The work is dedicated to the streamlining of the organisational structure of the tax administration. It has been assumed that the streamlining is to aim at reducing the costs of the functioning of the administration but in a manner that does not cause a negative influence on the quality of performed public tasks. The research concerning the functioning of the tax administration is only at its initial stage of development. A short history of the research makes the countries looking for optimal solutions carry out their individual research, and also use external experience. However, observations show that solutions considered to be accurate in a particular period of time are not always verified positively in the same country in another period of time, or another country. Therefore, the analysis of applying a defined pattern requires the understanding of local limitations, perspectives, customs, norms and conditions. Studies of Polish and foreign literature, mainly in English, and also the author's individual research, were the basic research methods used for the preparation of the work. The work is divided into three parts. The first part presents the organisational structure of the contemporary tax administration, the second one introduces examples of actions for its streamlining, and the third one includes the final conclusions. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bear K.: Improving Taxpayer's Compliance: A Review of Country Experience. IMF, 2002.
 2. Calder J., McPherson C.: Resource Tax Administration (Draft). Paper was prepared for the IMF conference on Taxing Natural Resources: New Challenges, New Perspectives, September 25-27, 2008.
 3. Departmental Report, HM Revenue&Customs, 2008.
 4. Fiscal Blueprints. A path to a robust, modern and efficient tax administration. European Commission. Taxation and Customs Union, European Communities, 2007.
 5. Integrating a Unified Revenue Administration for Tax and Social Contribution Collections: Experiences of Central and Eastern European Countries. IMF, Working Paper WP/04/237, 2004.
 6. Kidd M., Crandall W.: Revenue Authorities: Issues and Problems in Evaluating Their Success. IMF Working Paper WP/06/240, 2006.
 7. Odpowiedź na interpelacją poselską nr 6238 skierowaną do Ministra Finansów w sprawie obsługi podatników w powiatach, na terenie których nie utworzono urzędu skarbowego, Ministerstwo Finansów, grudzień 2008.
 8. Odpowiedź na interpelację poselską nr 7462 skierowaną do Ministra Finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej, Ministerstwo Finansów, luty 2009.
 9. OECD, Centre for Tax Policy and Administration, Tax Administration in OECD and Selected Non -OECD Countries: Comparative Information Series (2008), January 2009.
 10. Piancaldini M.C., Picerno E.: Fiscal control, an essential aspect of increased effectiveness in fiscal administration, Revenue Administration, Italy 2008.
 11. Plumley A.H.: A Framework for Optimal Tax Administration. [w:] The IRS Research Bulletin. Proceedings of the 2007 IRS Research Conference. The IRS Research Bulletin 2007.
 12. Projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z 10 sierpnia 2007 r. oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z 10 sierpnia 2007 r. wraz z uzasadnieniem, Biuletyn Informacji Publicznej, Ministerstwo Finansów, sierpień 2007.
 13. Recent Research on Tax Administration and Compliance, Selected Papers Given at the 2007 IRS Research Conference, Georgetown University School of Law Washington, DC 2007. Compiled and Edited by James Dalton and Martha Gangi. IRS Research Bulletin 2007.
 14. Strategia działania polskiej administracji skarbowej na lata 2005-2010, z dodatkiem: Docelowa struktura i zadania organów administracji skarbowej, Ministerstwo Finansów 2005.
 15. Strategia kompleksowego zarządzania jakością w polskiej administracji podatkowej, Ministerstwo Finansów, 2009.
 16. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (DzU 2004, nr 121, poz. 1267 z późn. zm.).
 17. Zarządzenie nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (DzUrz Min. Fin. z 2006 r. nr 7, poz. 55 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu