BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Winiarz Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Ocena zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce po roku 2008
Appraisal of Changes in Personal Income Tax in Poland after 2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 391-398, tab., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Finanse publiczne, Podatek dochodowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Kryzys finansowy państwa
Public finance, Income tax, Individual income tax, State financial crisis
Note
summ.
Abstract
Istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na redukcji przedziałów opodatkowania i stawek podatkowych, nastąpiły w 2009 roku. Zmiany te, chociaż mniej radykalne niż zgłaszane projekty wprowadzenia podatku liniowego, nastąpiły jednak w okresie załamania wzrostu gospodarczego. Dlatego też pojawia się pytanie: na ile mogą one przyczyniać się do pogłębienia kryzysu finansów publicznych w Polsce, pierwszej dekady XXI wieku? (fragment tekstu)

The reform of personal income tax is being implemented. The crucial changes regarding tax rates and tax scale have taken place for 2009. The changes are profitable for the tax payers, however they causes a significant decrease in budgetary tax incomes. In the financial crisis conditions the reform may affected of negative outcomes in the macroeconomic field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Owsiak S.: Finanse publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 678.
  2. Ślebocka M.: Zmiany w PIT i ich wpływ na dochody budżetowe w latach 2004 2006. [w:] Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu