BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicznych
Long-Term Budget Planning as an Element of Public Finance Reform
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 428-435, przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
Finanse publiczne, Budżet państwa, Planowanie finansowe, Reforma finansów publicznych, Planowanie budżetowe, Budżet zadaniowy
Public finance, State budget, Financial planning, Public finance reform, Budget planning, Task budget
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem analizy w tym opracowaniu są reformy finansów publicznych, związane z wprowadzeniem wieloletniego planowania budżetowego, rozpoczęte w 2006 roku. (fragment tekstu)

The paper presents subsequent stage of public finance reform in Poland. The introduction of planning and managing for results methodology into polish budgeting practice at state level is critically described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Red. M. Postuła, P. Perczyński. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008, s. 22-23.
  2. http://www.mofnet.gov.pl/_files_/budzet_zadaniowy/harmonogram_prac_na_bz.pdf.
  3. Kosikowski: Naprawa finansów publicznych (koncepcja metodologiczna i proponowane kierunki reform). [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007.
  4. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. części IX i X, Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
  5. Public Expenditure Management Handbook. The World Bank, Waszyngton 1999, s. 11-15.
  6. Raport KPRM Budżet zadaniowy. T. I: Budżet zadaniowy na rok 2008. KPRM - DBZ, Warszawa 2007.
  7. Uzasadnienie ustawy budżetowej na rok 2009 w układzie zadaniowym. Rada Ministrów, Warszawa 2008.
  8. Zioło M. w artykule: Niesprawności w funkcjonowaniu polskiego sektora publicznego - zagadnienia wybrane. [w:] Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wyd. KUL, Lublin 2007, s. 157.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu