BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Krystian (Politechnika Gdańska)
Title
Analiza funkcjonowania dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym
Voluntary Saving Forms Analysis in Polish Pension System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 436-443, rys., przypisy
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Keyword
System emerytalny, Formy oszczędzania, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Analiza funkcjonalna, Indywidualne Konta Emerytalne (IKE)
Pension schemes, Saving forms, Employee pension programmes, Functional analysis, Individual Retirement Arrangements (IRA)
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie dobrowolnych form oszczędzania w polskim systemie emerytalnym i podjęcie próby znalezienia przyczyn niewielkiej ich popularności. (fragment tekstu)

The main aim of present article is to present the voluntary forms of saving in polish pension system. In particular the Author focuses on employee pension programs as well as individual pension accounts and attempt to answer the question why polish society is not interested in saving for future pension using them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn roczny. Rynek PPE 2007. Komisja Nadzoru Finansowego, tablica 1.6.
  2. Bramorski K.: Odwrócona hipoteka. Gazeta Bankowa nr 2/2008, s 26-27.
  3. http://www.knf.gov.pl/Images/IKE_Ipolrocze_2008_tcm20-9410.pdf z 5 lutego 2009 r.
  4. Laszuk A., Zawadzki K.: Następstwa wprowadzenia podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych w Polsce. „Pieniądze i Więź” 2007, nr 2, s. 134.
  5. III filar w 2007 roku. Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, s. 3.
  6. Nowak K., Skowera K.: Plany emerytalne 2005. Pracownicze programy emerytalne. Plany oszczędnościowo - emerytalne. Rezultaty badań przeprowadzonych w okresie wrzesień 2005 - styczeń 2006. Mercer Human Resource Consulting, Warszawa 2006, s. 2.
  7. Zawadzki K.: System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych.[w:] Gospodarstwa domowe - ich oszczędności i zobowiązania. Red. E. Mazurek-Krasodomska. Monografia Katedry Finansów, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008, s. 51.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu