BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurowski Piotr (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Zmodyfikowane minimum egzystencji w 2009 r.
Subsistance Minima 2009
Source
Polityka Społeczna, 2010, nr 10, s. 33-35, wykr., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Poziom życia, Minimum socjalne, Warunki życia ludności, Gospodarstwa domowe, Koszty utrzymania, Minimum egzystencji
Living standard, Social minimum, People's living conditions, Households, Cost of living, Sub­sis­tence min­i­mum
Abstract
Minimum egzystencji, zwane także minimum biologicznym jest normatywnym modelem zaspokajania potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Koszyk minimum biologicznego wyznacza najniższy standard egzystencji, poniżej którego występuje zagrożenie życia. W niniejszym artykule przedstawiono wartość i strukturę minimum egzystencji za rok 2009 w cenach średniorocznych, opierając się na danych GUS.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biały A., Kruk M. (2009), Odświeżona lista GUS, "Rzeczpospolita" z 30.03, s. B7.
  2. Biuro Studiów i Ekspertyz (2003), Kategorie i instrumenty interwencji państwa w sytuacji ubóstwa. Czym jest minimum socjalne?, pod red. M. Dziubińskiej-Michalewicz i Andrzeja Chodyry, Konferencje i Seminaria, 1 (45) 03, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, luty, Warszawa.
  3. Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1997), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałanie, Warszawa: IPiSS.
  4. Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, Warszawa: IPiSS.
  5. Golinowska S. (1997), Polska bieda II. Kryteria - Ocena - Przeciwdziałianie, Warszawa: IPiSS.
  6. GUS (2007), Sytuacja gospodarstw domowych w 2006 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, informacja dostępna na stronie www.stat.gov.pl
  7. GUS (2009), Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, informacja dostępna na stronie www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu