BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrona Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata
Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 53-69, rys., bibliogr. 19 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Działalność gospodarcza, Symbole państwowe
Business activity, State symbols
Note
summ.
Country
Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Austria, Oceania
Europe, Asia, Africa, North America, Central America, South America, Austria, Oceania
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza aktualnych herbów współczesnych państw świata pod kątem przedstawionej tam, oczywiście symbolicznie, działalności gospodarczej. Zwrócono uwagę na barwy i elementy ikonograficzne znaków państwowych, które w symboliczny sposób nawiązują do tak ważnych – dawniej i obecnie – dziedzin ekonomicznej aktywności człowieka, jak: rolnictwo (uprawy ziemi i hodowli), rzemiosło i przemysł, transport, turystyka. Omówiono herby, w których symbolika gospodarcza jest bardzo wyraźna i nie budzi wątpliwości. Opisując herby, zwrócono z oczywistych względów uwagę tylko na te detale, które odnoszą się do różnych aspektów aktywności gospodarczej człowieka, a pominięto pozostałe. (fragment tekstu)

Very often in coats of arms, especially those of African and Asian countries, the plants that play a major role in the population’s diet or are an important export are represented. The image of livestock also frequently appears. The labour of farmers, foresters and miners is often symbolised by simple tools. The coats of arms of other countries contain images that represent their mineral wealth. A cogwheel symbolises developing industry. Images from transport, tourism and marine economy are less frequently included in coats of arms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baskakov E. [1967], Biografii gerbov, flagov, gimnov zarubieżnych stran, Izdat. Političeskoj Litieratury, Moskva.
 2. Brožek A. [2003], Lexikon vlajek a znaku zemi svĕta, Kartografie, Praha.
 3. Dopierała M. [1992], Austriacy mają wątpliwości. Spór o sierp i młot, „Rzeczpospolita”, nr 4.
 4. Dudziński P. [1997], Alfabet heraldyczny, Diogenes, Świat Książki, Warszawa.
 5. Herzog H.U. [1982], Flaggen und Wappen, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig.
 6. Hesmer K.H. [1992], Flaggen und Wappen der Welt, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh.
 7. Hubka J. [2009], Vlajky a znaky Liberie, „Vexilolog”, nr 34.
 8. Kiselev G.F., Speransov N.N. [1968], Emblemy mira i truda, Izdat. Političeskoj Litieratury, Moskva.
 9. Mackinnon Ch. [1972], The Observer’s Book of Heraldry, Frederick Warne & Co. Ltd, London.
 10. Mikucki S. [1928-1929], Barwa w heraldyce średniowiecznej, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, t. 9.
 11. Neubecker O. [1976], Heraldry: Sources, Symbols and Meaning, McGraw Hill Book Co., New York.
 12. Russocki S., Kuczyński S.K., Willaume J. [1970], Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 13. Słownik botaniczny [1993], red. A. i J. Szwejkowscy, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 14. Smith W. [1974], Symbols of the K.D.P.R, „The Flag Bulletin”, nr 5.
 15. Visser D. [1994], Flaggen, Wappen, Hymnen, Battenberg, Augsburg.
 16. Wrona J. [2002], Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 17. Wrona J. [2010], Symbolika działalności gospodarczej na flagach państwowych [w:] Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku, Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zygmuntowi Szymli, red. A. Harańczyk, T. Kudłacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 18. Znamierowski A. [1995], Stworzony do chwały, Editions Spotkania, Warszawa.
 19. Znamierowski A., Dudziński P. [2008], Wielka księga heraldyki, Świat Książki, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu