BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filar Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kancelaria Rektora)
Title
Wokół polsko-ukraińskiego konfliktu lat 1939-1947 : próba perspektywy antropologicznej
An Anthropological Perspective on Polish-Ukrainian Conflict from 1939 to 1947
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 89-104, bibliogr. 28 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Antropologia, Konflikty społeczne, Konflikty polityczne, Stosunki międzynarodowe
Anthropology, Social conflicts, Political conflicts, International relations
Note
summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
Złożoność stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939-1947 została zbadana przez wielu historyków polskich i ukraińskich. Wybrane elementy tych zdarzeń zostają wykorzystane we współczesnych stosunkach polityczno-gospodarczych (propaganda wewnętrzna). Jednym z takich przykładów jest problem Galicji Wschodniej, który stał się elementem współcześnie funkcjonującym w mitologii części społeczeństwa zachodniej Ukrainy. Osiągnięcia współczesnej antropologii kulturowej i programowanie neurolingwistyczne stanowią środki do przezwyciężenia tych przeszkód.

The complexity of Polish-Ukrainian relations between 1939 and 1947 has been examined by numerous Polish and Ukrainian historians. The selected elements of these relations existed in different circles of modern Polish and Ukrainian society. In western Ukraine these elements are components of a group identity which creates Galician mythology, which in turn creates the specter of old Polish-Ukrainian conflicts existing in a modified shape. Achievements in modern cultural anthropology and neurolinguistic programming represent a means to overcoming these obstacles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Alder H. [1997], NLP. Programowanie neurolingwistyczne. Umiejętność realizowania marzeń, Ravi, Łódź.
 2. Andruchowycz J., Łubieński S. [2007], Na Zachodzie każdy kamień jest umyty, „Nowe Książki”, nr 7.
 3. Arnold J.H. [2001], Historia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 4. Bobiński G. [1997], Pogranicze polsko-ukraińskie, etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 5. Bojdunyk O. [1940], Jak pryjszło do cijeji wijny? [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 6. Cirlot J.E. [2006], Słownik symboli, Znak, Kraków.
 7. Endyk R. [1942], Nordijska rasa w buwalszczyni Ukrajiny [w:] Kałendar Almanach na 1943 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw-Lwiw.
 8. Filar W. [2008], Wydarzenia wołyńskie 1939-1944. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 9. Girard R. [1987], Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 10. Hałajczuk B. [1937], Świtowa polityka ostannich rokiw [w:] Narodnij Ilustrowanyj Juwiłejnyj Kałendar „Proswity” na zwyczajnyj rik 1938, r. 58, Lwiw.
 11. Herzfeld M. [2004], Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 12. I.F. [1940], Generalne Gubernatorstwo [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 13. Istoryk [1940], Jak pryjszło do cijeji wijny? [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 14. Kałendar Almanach na 1941 rik [1940], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 15. Kałendar Almanach na 1943 rik [1942], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw-Lwiw.
 16. Kałendar Ukrajins’koho Wydawnyctwa na rik 1942 [1941], Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 17. Komunikaty dzienne Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z działalności ukraińskich, niemieckich, litewskich i żydowskich społeczno-politycznych partii, organizacji i pojedynczych osób w Polsce [1939], nr 14, 18 marca, mikrofilm 25541, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół 9 - MSW.
 18. Komunikaty dzienne Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z działalności ukraińskich, niemieckich, litewskich i żydowskich społeczno-politycznych partii, organizacji i pojedynczych osób w Polsce, brak numeru i dokładnej datacji [1939], marzec/kwiecień, sygn. 18, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, zespół 493 - MSW.
 19. Melchior-Bonnet S. [2007], Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, Bellona, Warszawa.
 20. Powstanie warszawskie [2004], Lao Che, „Ars Mundi”, AMS 039, Warszawa.
 21. Prochas’ko J. i in. [2005], Sny o Europie, Wydawnictwo Nemrod, Kraków.
 22. Rose R. S. [2006], Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, Sic!, Warszawa.
 23. Sahajdacznyj P. [1940], Nowitnja wijna [w:] Kałendar Almanach na 1941 rik, Ukrajins’ke Wydawnyctwo, Krakiw.
 24. „Selans’kyj Almanach” [1941], Chliborobs’ke Wydawnyctwo, Lwiw.
 25. Stempowski J. [1993], W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, LNB, Warszawa.
 26. Torzecki R. [1993], Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Tyczyna P. [1924], Wijna [w:] Narodnij Ilustrowanyj Kałendar Towarystwa „Proswita” na zwyczajnyj rik 1925, r. 47, Lwiw.
 28. Zając P. [2004], O zaświatach niedalekich i cudach nienadzwyczajnych. „Nadprzyrodzone” w kulturze ludowej na przykładzie Huculszczyzny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu