BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Ekonomiczne aspekty działalności templariuszy
The Templar Knights' Economic Activity
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 105-117, bibliogr. 25 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Działalność gospodarcza, Usługi bankowe, Usługi finansowe, Rozwój gospodarczy
Business activity, Banking services, Financial services, Economic development
Note
summ.
Company
Zakon Ubogich Rycerzy Świątyni - Templariusze
Abstract
Celem opracowania jest przybliżenie działalności gospodarczej Zakonu Świątyni. O templariuszach nie myśli się obecnie jako o instytucji finansowej w ścisłym tego słowa znaczeniu, przede wszystkim dlatego, że ich sława obejmuje inne dziedziny działalności. Jednakże nie sposób nie zauważyć, że stali się oni prekursorami europejskiej myśli bankierskiej. Tezę tę autor spróbuje udowodnić w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)

The Templar Knights, an order that existed from the 11th to the beginning of the 14th centuries left behind a rich legacy of business activities. The activities were of various types, and their agriculture, financial and banking achievements are all deserving of attention. Thanks to its funds, the Order of the Temple contributed to the development of financial and banking services that had never existed. Of paramount importance were travellers’ cheques and loans granted both private individuals and countries. The influence of their wide-ranging activities was evident throughout Western Europe (because of the highly developed network of monastic castles) and the Holy Land, and contributed to the prevalence of banking services in medieval Europe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Anonima Dzieje pierwszej krucjaty albo czyny Franków i pielgrzymów jerozolimskich (1099) [1984], red. K. Estreicher, PWN, Warszawa.
 2. Baigent M., Leigh R., Lincoln H. [2004], Święty Graal Święta Krew, Książka i Wiedza, Warszawa.
 3. Bernard z Clairvaux [1849], De Laude Novae Militiae (Pochwała nowego rycerstwa) [w:] Bernard Św., Pisma...; tł. M. Bohusz-Szyszko, Wilno.
 4. Bibby G. [1962], Four Thousand Years Ago: A World Panorama of Life in the Second Millennium B.C., Alfred A. Knopf, New York.
 5. Charpentier L. [1992], Tajemnice Templariuszy, Czakra, Warszawa.
 6. Flori J. [2003], Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Huizinga J. [1998], Jesień średniowiecza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 8. Kaźmierczak A. [1992], Pieniądz i bank w kapitalizmie. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kuliszer J. [1961], Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, t. 1 i 2, Książka i Wiedza, Warszawa.
 10. Lange T.W. [1999], Szpitalnicy. Joanici. Kawalerowie Maltańscy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 11. Le credit et les Juifs dans la France du XIIIe siècle [1969], „Annales E.S.C.” , 24e année, N.5.
 12. Le Goff J. [1995], Sakiewka i życie. Gospodarka i religia w średniowieczu, Marabut, Gdańsk.
 13. Le Goff J. [2005], W poszukiwaniu średniowiecza, Czytelnik, Warszawa.
 14. Melville M. [1991], Dzieje Templariuszy, PAX, Warszawa.
 15. Milewski I. [1999], Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 16. Morawski W. [2002], Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warszawa.
 17. Novak M. [1994], Bogactwo i cnota: rozwój chrześcijańskiej doktryny ekonomicznej [w:] Etyka kapitalizmu, red. P. Berger, Signum, Kraków.
 18. Picknett L., Psince C. [1999], Templariusze. Tajemni strażnicy tożsamości Chrystusa, Da Capo, Warszawa.
 19. Piquet J. [1939], Des banquiers Au Moyen Age: Les Temliers, Hachette, Paris.
 20. Potkowski E. [1974], Rycerze w habitach, MON, Warszawa.
 21. Potkowski E. [1995], Zakony rycerskie, Bellona, Warszawa.
 22. Prokopiuk J. [2005], Proces Templariuszy, tCHu, Warszawa. www.gnosis.art.pl/e_gnosis/aurea_cetena_gnosis/prokopiuk_templariusze.html, 23.05.2011.
 23. Rohricht [1888], Rgesta, 1347, Bibl. De l’ecole des Chartes.
 24. Schalter R. [1951], Private Property, Rutgers University Press, New Brunswick.
 25. Spychalski G.B. [2002], Zarys historii myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa-Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu