BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fill Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej
The Control of Place of Service and the Common System of Value Added Tax
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Sprzedaż wysyłkowa, Podatek od wartości dodanej (VAT), Regulacje prawne
Mail-order sale, Value Added Tax (VAT), Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Dokładne określenie miejsca świadczenia odgrywa ważną rolę w harmonizacji opodatkowania towarów we Wspólnocie Europejskiej, która musi być zrealizowana zgodnie z zasadą terytorialności. Błędne ustalenie faktycznego miejsca transakcji podlegającego opodatkowaniu może być źródłem konfliktu o jurysdykcję między państwami członkowskimi w szczególności w odniesieniu do dostawy towarów wraz z montażem oraz świadczenie usług.

The precise identification of the place of supply plays an important role in the harmonisation of the European Community taxation of freight, which should be done in accordance with the principle of territoriality. The faulty determination of the actual place where taxable transactions are carried out may engender conflict about the jurisdiction between member states, in particular as regards the supply of goods for assembly and the provision of services. The legal fiction involving the transfer of taxation to a country which does not have anything to do with the actual place of the physical implementation of steps on the one hand allows the principles of free competition in intra-Community trade to be maintained, but may on the other lead to restrictions on the freedom to contract. Having the contracting party shoulder the responsibility of determining the place of supply is also designed to ensure revenue is distributed equitably from indirect taxes between Member State budgets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. VI Dyrektywa VAT [2004], red. K. Sachs, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Dyrektywa VAT [2008], red. K. Sachs, R. Namysłowski, Wolters Kluwer Polska.
  3. Gomułowicz A., Małecki J. [2010], Podatki i prawo podatkowe, wyd. 5, LexisNexis, Warszawa.
  4. Mastalski R. [2009], Prawo podatkowe, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa.
  5. Michalik T. [2008], VAT. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
  6. Prawo podatkowe przedsiębiorców [2008], red. H. Litwińczuk, wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  7. Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej [2006], red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, ODDK, Gdańsk.
  8. Wach K. [2006], Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Zubrzycki J. [2010], Leksykon VAT 2010, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu