BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frańczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Skuteczność zabezpieczenia kredytu przez poręczenie : sondaż empiryczny na podstawie badań własnych
An Empirical Study of the Effectiveness of Co-signing to Secure a Loan
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 145-152, rys., tab.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zabezpieczenie kredytów, Poręczenie kredytowe, Badania sondażowe
Securities loans, Loan guarantee, Survey research
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie stanowi wynik badań ankietowych przeprowadzonych w celu zweryfikowania hipotezy zakładającej, że umowa poręczenia w stosunkach z bankami staje się przeżytkiem kulturowo-prawnym. Praca z założenia jest osadzona w realiach życia społecznego. Oparta jest na ankietach opracowanych specjalnie na potrzeby zweryfikowania podanej wyżej hipotezy. (fragment tekstu)

The paper is the result of questionnaire research conducted to verify the hypothesis that guaranteed contracts in relations with banks is becoming culturally obsolete. Working from this assumption is rooted in the realities of everyday life and is based on studies developed specifically to verify the above hypothesis. The paper is taken from the empirical section of the author’s unpublished Ph.D. dissertation: „The functioning of the guarantee in contemporary society - awareness and willingness to be the guarantor”. Both the research and the development of its outcomes are completely independent of other materials and studies. Studies by other authors are not used in the present work. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu