BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwoth-Zielińska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt
Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 165-173, bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Polityka wyznaniowa, Związki wyznaniowe, Regulacje prawne
Religious policy, Religious association, Legal regulations
Note
summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Sekty i tzw. "nowe religie" są dziś dość powszechnym zjawiskiem, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Negatywny ich wpływ przejawia się między innymi na psychicznym znęcaniu się nad człowiekiem, maltretowaniu, wykorzystywaniu seksualnym. W artykule przeanalizowano wybrane ruchy religijne oraz sekty. Przedstawiono działania podjęte przez państwa i organizacje międzynarodowe w celu ochrony społeczeństwa przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Sects and what is called “new religion” are today a fairly widespread phenomenon, and one to which young people are particularly vulnerable. Their negative impact is manifested, inter alia, by the breaking down of an individual’s personality, instilling a decreased sense of security in the current environment in order to degrade one’s view of self and society, taking advantage of a state of fear and threats. The leaders of groups that fall under the umbrella of “new religion” exploit individuals in order to commit crimes. The article examines the styles and functions of selected religious movements and sects and presents the actions taken by national governments and supranational organisations to protect the public against the destructive impact of new religious movements and sects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Berger M. [1997], Kulty w UE, www.agpf.de/berger-report97.htm.
 2. Breese D. [1985], Know the Marks of Cults, Victor Books, Wheaton.
 3. Council of Europe Report on Sects and Cults [1999], doc. 837, 22 czerwca.
 4. Ferrari G. [1997], Zjawisko satanizmu we współczesnym społeczeństwie, „L’Osservatore Romano”, no. 3(191).
 5. Illegał Activities of Sects Report [1999], Council of Europe Report on Sects and Cults, doc. 8373, 13 April.
 6. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 z Protokołem dodatkowym oraz Protokołami nr 4, 6 i 7 [2010], http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/ PolishPolonais.pdf.
 7. Królak P. [2010], Świadkowie Jehowy - podstawowe informacje, http://www.psychomanipulacja.pl/art/swiadkowie-jehowy-podstawowe-informacje.htm.
 8. Marchesi G., SJ [1986], Il fenomeno delle setti oggi/Zjawisko sekt dzisiaj, La Civiltá Cattolica.
 9. Nowakowski P.T. [1999], Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Maternus Media Wydanie, Tychy.
 10. OBOP [1999], Sekty w Polsce, raport, www.obop.com.pl.
 11. Posacki A. ks. [2009], Encyklopedia zagrożeń duchowych, Polwen, Radom.
 12. Raport „Les sectes en France” [1996], miviludes.gouv.fr/rubrique.php3.
 13. Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce [2000], Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 14. Raport o sektach albo nowych ruchach religijnych [1986], „L’Osservatore Romano”, nr 5.
 15. Raport Śląskiego Centrum Informacji o Sektach, Subkulturach i Nowych Ruchach Religijnych [2010], red. D. Pietrek, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, Katowice.
 16. Rezolucja o wspólnym podejściu państw członkowskich Wspólnot Europejskich w stosunku do organizacji i ruchów religijnych, naruszających prawo [1984], OJ C 172, 2 lipca.
 17. Séguy J. [1956], Les Sectes protestantes dans la France contemporaine, Beauchesne et ses fils, Paris.
 18. Séguy J. [1980], Christianisme et société. Introduction á la sociologie de Ernst Troeltsch, Éditions du Cerf, Paris.
 19. Wilshare D. [1990], Cults and the European Parliament. A Practical Political Response to an International Problem, ICSA, „Cultic Studies Journal”, vol. 7, nr 1.
 20. Wójtowicz N. [1980], Kościół i masoni, „L’Osservatore Romano”, 7 sierpnia.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu