BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogut Aleksandra (Uniwersytet Łódzki; Narodowy Bank Polski), Żółkiewski Zbigniew (Narodowy Bank Polski)
Title
Minimum Wage in Poland : Economy-Wide or Regionally Differentiated?
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 248, s. 269-290, tab., rys.
Issue title
Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Keyword
Płaca minimalna, Regionalny rynek pracy, Dochody ludności
Minimum wage, Regional labour market, People's income
Note
summ.
Abstract
W artykule A. Rogut i Z. Żółkiewskiego podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy płaca minimalna w Polsce powinna być zróżnicowana regionalnie. Oprócz rozważań teoretycznych w opracowaniu przedstawiono wyniki oszacowań modeli ekonometrycznych. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to verify the hypothesis that minimum wage may have negative impact on employment in Poland, at least for some workers groups and regions. After having reviewed theoretical literature on minimum wage and having discussed stylized facts on minimum wage in Poland, the authors define econometric model to check the impact of minimum wage on employment in Poland and then discuss the results. The main conclusion of the study is that while minimum wage legislation is not very important for the whole labour market performance it may create adverse effects to employment of some vulnerable groups like young workers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. D. Acemoglu, J.S. Pischke, The Structure of Wages and Investment in General Training, NBER Working Paper Series no. 6357, 1998
 2. S. Bazen, "The Impact of the Regulation of Low Wages on Inequality and Labour-market Adjustment: A. Comparative Analysis", Oxford Review of Economic Poliy, Vol. 16, No. 1 (Spring 2000), pp. 57-69
 3. D. Benedyk, M. Rigó, Á. Scharle, P, Szabó, Increases in The Minimum Wage in Hungary, 2001-06, Ministry of Finance Working Paper No. 16, January 2006
 4. M. Boni, Elastyczny rynek pracy - jak sprostać temu wyzwaniu?, Zeszyty BRE Bank -. CASE nr 73/2004
 5. C. Brown, C. Gilroy, A. Kohen, The Effect of the Minimum Wage on Employment and Unemployment, Journal of Economic Literature, 20, 1982, pp. 487-528
 6. D. Card, J.E. DiNardo, Skill biased technological change and rising wage inequality: some problems and puzzles, Journal of Labor Economics 20, 2000, p. 733-783
 7. R.P. Cubitt and S.P. Hargreaves Heap, Minimum wage legislation, investment and human capital, Scottish Journal of Political Economy, 1999, 46(2): 135-157
 8. T. Eriksson, M. Pytlikova, Firm-level Consequences of Large Minimum-wage Increases in the Czech and Slovak Republics 2004, Labour, 18(1), p. 75-103
 9. K. Fialova, M. Mysikova, Minimum Wage: Labour Market Consequences in the Czech Republic, IES Working Paper: 6/2009, Charles University in Prague, 2009.
 10. W. Golnau, Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Gdańsk 2007
 11. J. Gottvald, J. Hanclova, M. Pytlikova, Minimum Wage andIts Impact on Wage Distribution, memploymení and Hours Worked, In: Gottvald J. et al. (Eds), Determinants of individual pay and firms pay structures in the Czech and Slovak Republics 2002, Ostrava, VŠB-TU.
 12. M. Gunderson, Minimum Wages in Canada: Theory, Evidence, and Policy, Human Resources and Skills. Development Canada, 2005
 13. L. Halpern, M. Koren, G. Körösi, J. Vincze J., A minimálbér költségvetési hatásai [Budgetary effects of the rise m the minimum wage], Közgazdasági Szemle, Serieš 51, April 2004, pp. 325-345
 14. Z. Jacukowicz, Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, Warszawa 2007
 15. G. Kertesi, J. Köllö, A 2001.évi minimálbér-emelés foglalkoztatási következményei [Employment effects of the 2001 rise in the minimum wage], Közgazdasági Szemle, Series 51, April 2004, pp, 293-324
 16. B. Kłos, Płaca minimalna w Unii Europejskiej, Wyd. BSiE Kancelarii Sejmu, Informacja nr 1129, czerwiec 2005
 17. W. Lee, S. Suardi, Minimum Wages and Employment: Reconsidering the Use of a Time-Series Approach as an Evaluation Tool, IZA DP No. 4748, February 2010
 18. T. Lemieux, Increased Residual Wage Inequality: Composition Effects, Noisy Data, or Rising Demand for Skill, University of British Columbia 2005, Department of Economics Working Paper
 19. OECD (2010), Economic Survey of Poland 2010, Paris
 20. Manning, A. (1995), How Do We Know That Real Wages Are Too High?" Quarterly Journal of Economics, vol. 110, No. 4, pp. 1111-1125
 21. J. T. McDonald, A. E. Myatt, The Minimum Wage Effect on Youth Employment in Canada: Testing the Robustness of Cross-Province Panel Studies, mimeo, Department of Economics, University of New Brunswick, 2004
 22. A. M. Melnyk, The Minimum Wage and Unemploytnent in Poland: Lessons for Cub is Transition, Cuba in Transition, ASCE 1996
 23. D. Neumark, W. Wascher, Minimum wages and employment, IZA Discussion Paper, No 2570, Bonn 2007
 24. D. Neumark, W. Wascher, Minimum Wage Effects on Employment and School Enrollment, Journal of Business and Economic Statistics 13 (1995) pp. 199-206
 25. G. Rocheteau, T. Murat, The Minimum Wage and the Labor Market. The Federal Reserve Bank of Cleveland, 2007
 26. A. Rogut, T. Tokarski, Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, "Ekonomista" nr 1/2005, s.75
 27. A. Ruzik, Minimalne wynagrodzenie - analiza wpływu na zatrudnienie w Polsce, Polityka Społeczna nr 1/2007 (5-9).
 28. B. Suchecki, Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce, In: S. Borkowska (ed.), Wynagrodzenia godziwe. Koncepcja i pomiar, IPISS, Warszawa 1999
 29. R. Wyszyński, Regionalne dysproporcje dochodowe w Polsce, [w:] Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu, Pacho W., Garbicz M., SGH, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/1602
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu