BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Znaczenie odpowiedzialności cywilnej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa : zmiany w jej pojmowaniu w Polsce w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej
Civil Liability in Company Activity and His Changing after Join to European Community
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 222, s. 75-86, tab.
Issue title
Ubezpieczenia majątkowo-osobowe
Keyword
Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność odszkodowawcza, Odszkodowania, Roszczenia odszkodowawcze
Civil liability, Liability for damages, Compensation, Claims for compensation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej publikacji jest wskazanie zmian w postrzeganiu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń pokrywających obszary ryzyka związane z odpowiedzialnością cywilną w okresie kilkunastu ostatnich lat w Polsce, a także w procesie jednoczenia się Polski z Unią Europejską. (fragment tekstu)

Main goal of this publication is to explain role of responsibility companies for his activity, product, services and employees. In last time definition of civil liability was very wide, because of our adaptation to EC rules. That mean in case of any losses with casualties, body hurt, lost of gain and other, costumer has right to demand compensations which could be very high. Insurance company selling insurance policy agree to take over responsibility of random losses. But this liability is limited to, because I.C. is no responsible for damages cause by war. strike, done by purpose by owner. In 2004 year in Poland is several dozen companies which can help accident victims to demand compensation. This firms are very fluent in assets valuations, compensations for the cases. But in many cases (especially with responsibility for product) court trial is very long. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziadak K. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Polski Rynek Ubezpieczeń, Edycja 2004, KANBER, Warszawa 2004. s. 157.
  2. Gryglewska E., Nieostrość granic pomiędzy odpowiedzialnością de/iktom a kontraktową : perspektywy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Polski Rynek Ubezpieczeń Edycja 2004. KANBER, Warszawa 2004, s. 161.
  3. Jakubik P., Ubezpieczenia dla zawodów medycznych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polski Rynek Ubezpieczeń, Edycja 2004, KANBER, Warszawa 2004, s. 170.
  4. Reward R. Odszkodowanie czy kara, "Profit. Gospodarka bez Tajemnic", 19 czerwca 2004, nr 03/02.
  5. "Rzeczpospolita'" 16 czerwca 2004. nr 139, s. 15.
  6. www.onet.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu