BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ kryzysu finansowego na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce
Impact of Financial Crisis on Activity of Investment Fund Management Companies in Poland
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 125-135, tab.
Issue title
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Keyword
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Fundusze inwestycyjne, Stopa zwrotu kapitału, Kryzys gospodarczy
Investment fund companies, Investment funds, Return on Investment (ROI), Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Skutki światowego kryzysu finansowego w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie polskiego sektora finansowego, w szczególności zaś krajowych instytucji finansowych. Choć z uwagi na skalę prowadzonej działalności najwięcej uwagi poświęca się roli, jaką globalny kryzys odegrał w funkcjonowaniu sektora bankowego, nie można równocześnie zapominać, iż zawirowania na światowych rynkach finansowych bardzo mocno pogorszyły także warunki funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego. Wśród nich jedną z najważniejszych instytucji finansowych stały się w ostatnich latach towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) - podmioty, których zadaniem jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi i reprezentowanie ich w stosunkach z osobami trzecimi. Celem autora artykułu jest ocena znaczenia, jakie obecny kryzys finansowy odegrał w funkcjonowaniu tych podmiotów w okresie od połowy 2007 r. do końca I półrocza 2009 r., ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysu na wyniki finansowe TFI. (fragment tekstu)

The aim of this article is estimation of significance of financial crisis on investment fund management companies' activity on Polish financial market during two years - from July 2007 to June 2009. The most important aspect of this impact was decline of investment funds' net asset value (from 139,0 billion PLN to 77,2 billion PLN). It was due to decreasing value of securities in funds' investment portfolios and negative balance of payments and amortizations (investors withdrew from funds 25,4 billion PLN more than they paid in). Declining value of net assets value caused decrease of value of investment fund management companies' management fees and decreasing payments were a reason of falling distribution fees. Decreasing fees contributed to lower income and lower net profit. Financial crisis had also other consequences - for example decreasing amount of new investment fund management companies and investment funds and increasing amount of funds' liquidations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. N. Chudzyńska, P. Rutkowski, Dziesięć TFI na sprzedaż?, "Parkiet", 6.02.2009 r., s. 9
  2. M. Kwiatkowska, TFI wydały na reklamę tylko 1,2 mln zł, "Gazeta Prawna", 10.09.2009 r.
  3. Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 r. i w I półroczu 2008 r., KNF, Warszawa 2008 r., s. 22
  4. A. Wróblewska-Cieślak, Arka nie wyklucza przejęć, "Rzeczpospolita", 8.06.2009 r., s. B10
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/563
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu