BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaweł Aleksandra
Title
Przedsiębiorczość - wykorzystywanie czy kreacja sytuacji rynkowej
Entrepreneurship - Usage or Creation of Market Situation
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 113, s. 113-132, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Rynek, Sytuacja gospodarcza, Gospodarka, Analiza empiryczna
Entrepreneurship, Market, Economic situation, Economy, Empirical analysis
Note
summ.
Schumpeter Joseph Alois
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny, który typ przedsiębiorców dominuje w Polsce. Na podstawie wyników analizy empirycznej za lata 1993-2007 stwierdzono, że stopa przedsiębiorczości jest uzależniona od zmian w ogólnej sytuacji ekonomicznej, mierzonej PKB, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Wyniki analizy dają więc wsparcie poglądom wskazującym, że przedsiębiorcy wykorzystują możliwości biznesowe istniejące w gospodarce. Można zatem przypuszczać, że w Polsce dominujący typ przedsiębiorcy jest zgodny z ujęciem Kirznera. Występowanie w gospodarce przedsiębiorców Schumpetera i przedsiębiorców Kirznera nie musi się wykluczać. (fragment tekstu)

Analyses of entrepreneurship remain outside the main trend in economics, consequently there is no homogenous theory of entrepreneurship. Some of the dominant concepts seem to be in opposition to each other. According to Schumpeter's views, an entrepreneur is an innovator, his activity stimulates the market situation, whereas in Kirzner's opinion an entrepreneur is a person who takes advantage of the existing business opportunities, therefore his activity depends on the economic situation. The aim of the article is to define which type of entrepreneur dominates in the Polish economy. On the basis of empirical analyses we find that in 1993-2007 the Polish economy was dominated by entrepreneurship convergent with Kirzner's views, which means that the Polish entrepreneurs use business opportunities existing in the economy and their activity depends on the economic situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abell P., Crouchley R., Mills C., Social Capital and Entrepreneurship in Great Britain, "Enterprise and Innovation Management Studies" 2001, vol. 2 (2), s. 119-144.
 2. Alvarez S.A., Busenitz L.W., The Entrepreneurship of Resource - Based Theory, "Journal of Management" 2001, vol. 27, s. 755-775.
 3. Balicki A., Makać W., Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 4. Baumol W.J., Entrepreneurship in Economic Theory, "The American Economic Review" 1968,s.64-71.
 5. Blanchflower D.G., Self-Employment in OECD Countries, NBER Working Paper 2000, No. 7486.
 6. Brouwer M.T., Weber, Schumpeter and Knight on entrepreneurship and economic development, "Journal of Evolutionary Economics" 2002, vol. 12, s. 83-105.
 7. Bygrave W.D., Hofer Ch.W., Theorizing About Entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1991, Winter, vol. 16, s. 13-22.
 8. Campbell Ch.A., A Decision Theory Model for Entrepreneurial Acts, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1992, Fali, vol. 17, s. 21-27.
 9. Covin J.G., Slevin D.P., A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1991, Fall, vol. 16.
 10. Dean T.J., Meyer G.D., DeCastro J., Determinants of New-Firm Formations in Manufacturing Industry: Industry Dynamics, Entry Barriers, and Organizational Inertia, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1993, Winter, vol. 18, s. 49-59.
 11. Flaig G., Time Series Properties of German Monthly Production Index, CESifo Working Paper 2003, No. 833.
 12. Gajda J.B., Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 13. Holcombe R.G., Progress and Entrepreneurship, "The Quarterly Journal of Austrian Economics" 2003, vol. 6(3), s. 3-26.
 14. Jakee K., Spong H., Praxeology, Entrepreneurship and the Market Process: A Review of Kirzner's Contribution, "Journal of the History of Economic Thought" 2003, vol. 25(4), s. 461-486.
 15. Kirchhoff B.A., Entrepreneurship's Contribution to Economics, "Entrepreneurship Theory and Practice" 1991, Winter, vol. 16, s. 93-112.
 16. Kirzner I.M., Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, "Journal of Economic Literature" 1997, vol. XXXV, s. 60-85.
 17. Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 18. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 19. Morris M.H., Lewis P.S., Sexton D.L., Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective, "SAM Advanced Management Journal" 1994, Winter, s. 21-31.
 20. Palokangas T., Capital Accumulation and Employment Cycles in a Model of Creative Destruction, CESifo Working Paper 2003, No. 855.
 21. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 22. Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review" 2000, vol. 25(1), s. 217-226.
 23. Soltow J.H., The Entrepreneur in Economic History, "American Economic Review" 1968, vol. 58(2), s. 84-92.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu