BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bryniarska Teresa Izabela
Title
Wartość dodana w kontekście teorii pieniądza : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów
Added Value in the Context of the Theory of Money - Codification of Notions, Rules and Process
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 113, s. 133-147, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Pieniądz, System finansowy, Wartość dodana, Inflacja, Rynki finansowe
Money, Financial system, Value added, Inflation, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wartość dodaną rozumianą w kontekście teorii pieniądza. Wartość dodatkowa wyraża oczekiwane korzyści (oczekiwane zyski lub zabezpieczenie przed ryzykiem) odniesione w konkurencji z innymi, a pozostała część wartości dodanej wyraża zdolność do zaspokajania potrzeb użytkowników rynku i jest wynikiem kooperacji na rynku. Wyróżnione składniki wartości są okreslone przez wprowadzenie produktu do obrotu na rynku. Duża aktywność procesów kooperacji na rynku znacznie zwiększa sumę cen towarów sprzedawanych na kredyt, terminowe płatności z tytułu zobowiązań kredytowych oraz innych tytułów, obrót bezgotówkowy oraz szybkość obiegu pieniądza. W kontekście teorii pieniądza zasadne jest przeformułowanie aparatu pojęciowego ekonomii, aby można było uchwycić wpływ procesów kooperacji na kształtowanie się wartości wyrażonej w pieniądzu oraz na obieg pieniądza na rynku.

Let us assume that the modern market economy is not a capitalistic one but a market cooperation which moves towards free and general entrepreneurship aiming at optimal satisfaction of economic needs of companies in the interest of all participants of the market where those companies as well as workers and customers exist. The main aim of cooperation is generation of the value added expressing satisfaction of the economic needs of cooperators. Therefore, a manufactured product is not comparable with a similar one manufactured by competitors and is of higher real value. Creation of the value added is reflected in the development of market price, especially the market price of using abilities and qualifications in time unit (hour, day, month etc) when performing a given type of work. In order to avoid losses, purchasers, investors or customers are interested in the minimal price, but sellers or contractors try to increase the minimal price by possibly the highest added value resulting from their competitiyeness, attractiveness of transaction or credit-worthiness. Therefore, we can assume that: market price = cost of production + additional value + added value (on a market). Value added understood in this way is considered in the context of the theory of money. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bryniarska T.I., Banki spółdzielcze w gospodarce rynkowej, SGH, Warszawa 2003.
  2. Fedorowicz Z., Teoria pieniądza, Poltex, Warszawa 1993.
  3. Iwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy -wybranych kryzysów bankowych, SGH, Warszawa 2000.
  4. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Rachunek kosztów, t. 1-2, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  6. System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu