BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hut Paweł (Uniwersytet Warszawski)
Title
Współczesne przesiedlenia do Finlandii
Displacement Processes Contemporary in Finland
Source
Polityka Społeczna, 2011, nr 1, s. 28-31, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Migracja ludności, Repatriacja, Przesiedlenia ludności, Polityka społeczna państwa
Population migration, Repatriation, Resettlements of people, Social policy
Note
summ.
Country
Finlandia
Finland
Abstract
Artykuł opisuje rozpoczętą u schyłku lat 80. akcję przesiedleńczą obywateli ZSRS do Finlandii. Trwałe osiedlenie w Finlandii wiązało się z aktywnością instytucji rządowych oraz pomocy społecznej. Proces wiązał się z licznymi problemami o charakterze adaptacyjnym. Ponadto wskazywano na malejącą liczbę Finów na obszarze b. ZSRS. W efekcie prowadzonej akcji do Finlandii przybyło około 40 tys. osób. Charakterystyczną cechą przesiedleń jest wymagany okres pobytu w Finlandii przed nadaniem obywatelstwa. (abstrakt oryginalny)

This article describes started at 80. the displacement action former soviet citizens to Finland. Permanent/hard settling was tied in Finland with activity of government office and social policy institutions. Process was tied with many problems at the adaptation process. Besides, indicates on diminishing number Finns in former USSR area. In effect of led action ca. 40 thousand persons arrived to Finland. Characteristic of displacement process in Finland is required period of stay in new country before enforcement of citizenship status. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bonin J. (2010), Migrations- und Integrationspolitik in Dänemark und Finnland - ein nordischer Sonderweg?, Rostock.
  2. Elrick J., Frelak J., Hut P. (2006), Polska i Niemcy wobec rodaków na Wschodzie, Warszawa.
  3. Gulieva A. (2003), Ingrian immigration to Finland after 1990; A case study in Turku, Turku.
  4. Hut P. (2002), Warunki życia i proces adaptacji repatriantów w Polsce w latach 1992-2000, Warszawa.
  5. Koskela K. (2010), New explorations in Finnish migration studies: the emerging case of the skilled migrants, E-migrinter (5).
  6. Siedlecki J. (1990), Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Londyn.
  7. Tinguy A. de, Hadiijsky M. (1997), Repatriacja osób w wyniku zmian politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, Komitet Ekspertów (MG-REP), Rada Europy, CDMG (97) 13E.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu