BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapczyński Mariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza struktury korzyści w ocenie jakości usług edukacyjnych
An Analysis of the Structure of Benefits in Assessing the Quality of Educational Services
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 35-51, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Badanie jakości usług, Jakość usług, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Service quality tests, Quality of services, Education, Higher education
Note
summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
Omówiono wykorzystanie analizy struktury korzyści (Benefit Structure Analysis - BSA) dla oceny jakości usług edukacyjnych świadczonych przez dwie uczelnie ekonomiczne (publicznej i prywatnej) w Krakowie. Narzędzie to pozwala na identyfikację tych cech usług (produktów) uznawanych przez respondentów za najważniejsze, są to a) biblioteka, b) sale dydaktyczne, c) zajęcia (wybór specjalizacji, ilość godzi w ciągu dnia), d) pracownicy dydaktyczni, e) pracownicy administracyjni, e) zaplecze gastronomiczne, f) oczekiwania studentów, wizerunek uczelni w jakim stopniu instytucja przygotowuje ich do konkurencji na rynku pracy.

The aim of the paper is to use an analysis of benefits structure to assess the quality of educational services provided by two universities of economics in Cracow. This tool allows the identification of those features of the service (the product) regarded by respondents as the most important, but to be still in need of improvement. Although this analysis was first done during the course of research on the conception of a new product, its simplicity and universality enable it to be applied more widely. The list of the two institutions' features considered included a) the library, b) the lecture halls, c) faculty members, d) administrative staff, e) the classes, f) on-campus catering facilities, g) the image of the institution and the expectations of students with respect to how well the institution prepares them for the labour market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Łapczyński M., Analiza struktury korzyści w badaniu koncepcji nowego produktu [w:] Zastosowania badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów (cena - opakowanie - znak towarowy), red. S. Kaczmarczyk, M. Schulz, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2008.
  2. Myers J.H., Benefit Structure Analysis: A New Tool for Product Planning, "Journal of Marketing" 1976, nr40.
  3. Myers J.H., Segmentation and Positioning for Strategic Marketing Decisions, Chicago 1996.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu