BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów
The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 83-95, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Użytkowanie zasobów wodnych, Wartość dla klienta, Rynek napojów alkoholowych, Rynek napojów bezalkoholowych, Preferencje konsumenta
Use of water resources, Value to customer, Alcoholic beverages market, Non-alcoholic beverages market, Consumer preferences
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w ujęciu historycznym głównych koncepcji dotyczących definiowania wartości użytkowej w naukach ekonomicznych, a także próba określenia wartości użytkowej produktu przez pryzmat korzyści dla konsumentów wynikających z jego zakupu i użytkowania. Analizę taką przeprowadzono na przykładzie wód mineralnych. (fragment tekstu)

The paper presents a historical perspective of selected concepts of utilitarian value in the economic sciences. Contemporary approaches to utilitarian value represented in marketing and commodities science are also discussed. Using the example of various types of mineral water, an attempt is made to illustrate that the consumer benefits are the main determinant of their utility. To this end, the results of empirical research designed by the author on a national scale are used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Christopher M., Peck H., Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.
 2. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 3. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 4. Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWE, Warszawa 1991.
 5. Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 6. Kłeczek K. i in., Marketing. Jak się to robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 7. Kotler P. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 8. Machaj M., Marginalizm i perły - warunki Carla Mengera, www.kapitalizm.republika.pl/marginalizm.html.
 9. Marketingowe testowanie produktów, red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, PWE, Warszawa 2000.
 10. Mirek J., Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2007, nr 739.
 11. Mirek J., Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 659.
 12. Mirek J., Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka, „Handel Wewnętrzny” 2002, październik, nr specjalny.
 13. Mruk H., Rutkowski I.P., Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999.
 14. Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 15. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Warszawa 1927.
 16. Swadźba S., Współczesna ekonomia a kategoria wartości [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 17. Wyróżniki użytkowe dóbr konsumpcyjnych, red. J. Szymczak, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 18. Zadora H., Uniwersalność wartości jako kategorii ekonomicznej [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 19. Zagóra-Jonszta U., Ewolucja teorii wartości [w:] Wartość w naukach ekonomicznych, red. H. Zadora, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu