BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białynicka-Birula Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych
A Space-Time Analysis of the Export and Import of Artwork in the United States
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 97-113, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sztuka, Rynek sztuki, Eksport, Import, Handel zagraniczny
Art, Art market, Export, Import, Foreign trade
Note
summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Świat
United States of America (USA), World
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analizy handlu zagranicznego dziełami sztuki w USA. Przedmiotem rozważań stanie się dynamika, kierunki geograficzne oraz struktura importu i eksportu dzieł sztuki. Podstawę analizy stanowią dane OECD ITCS (International Trade Commodity Statistics) Zharmonizowanego Systemu Handlu Zagranicznego HS 96 oraz dane Trade Stats Express Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Office of Trade and Industry Information, Manufacturing and Services, International Trade Administration, U.S. Department of Commerce). (fragment tesktu)

The article presents the results of an analysis of the foreign trade in artwork in the US. The analysis is based on OECD ITCS data (International Trade Commodity Statistics) from the field of foreign trade (system HS 96) and Trade Stats Express data from the US Department of Commerce. The subject under consideration is the change in value of the artwork exported and imported in the years 1996-2006. The article also identifies the geographic directions of foreign trade. Particular attention is given the most important export-import flows, which are those between the States and the European countries and Asia, especially Great Britain, France, Germany, and Switzerland in Europe and Japan, China and Hong Kong in Asia. The final part of the paper presents the structure of these imports and exports to the US (including paintings, drawings, antiques, and sculpture, among others). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Art Market Trends. Tendencies du marche de l’art, Artprice, 2002-2007.
  2. Białynicka-Birula J., Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 756, Kraków 2007.
  3. Białynicka-Birula J., Analiza wartości eksportu i importu dzieł sztuki w krajach Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny” 2006, nr 2.
  4. Białynicka-Birula J., Global Perspective on Foreign Trade in the Works of Art [w:] Medzinarodne Vzt’ahy 2007, Vydatel’stvo Ekonom, Bratislava 2007.
  5. Białynicka-Birula J., Struktura geograficzna eksportu i importu dzieł sztuki w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne” 2007, nr 6.
  6. The European Art Market in 2002: A Survey, European Fine Art Foundation, Kusin &Company, Helvoirt 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu