BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji : analiza empiryczna
Arbitrage Restrictions and the Properties of Option Prices - an Empirical Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 864, s. 115-128, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Arbitraż gospodarczy, Opcja kupna, Opcja sprzedaży, Inwestor giełdowy, Giełda papierów wartościowych
Commercial arbitration, Call options, Put option, Stock exchange investor, Stock market
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników empirycznych analizy ograniczeń i właściwości cen opcji wynikających ze stosowania arbitrażu. W szczególności zwrócono uwagę na odchylenia od właściwych relacji cenowych opcji kupna oraz opcji sprzedaży, a także wzajemnych relacji cen tych opcji. Analizie zostały poddane europejskiej opcji kupna i sprzedaży opiewające na indeks WIG20, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 22 września 2003 r. (fragment tekstu)

Arbitration measures are recognised as a powerful market force which leads to particular price relations. However, deviation from the appropriate relations is often observed in practice, which leads us to take a closer look at them as they play out in the Polish market. The article presents the results of empirical analysis of the limitations and properties of option prices resulting from the use of arbitration. Particular attention is given the deviations from the appropriate price relations of call and put options as well as the mutual relationships of the prices of these options. A detailed analysis has been subjected to the European call and put options on the WIG20 index, which are traded on the Warsaw Stock Exchange. Considering dividend payments, the turnover of options and the situation on the stock exchange, the prices of March options that were established from 3.12.2007 to 20.03.2008 were chosen for the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chance D.M., An Introduction to Derivatives & Risk Management, South-Western, Mason 2004.
  2. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
  3. Jarrow R., Turnbull S., Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
  4. Spremann K., Investition und Finanzierung, Oldenbourg, Wien 1991.
  5. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
  6. Węgrzyn R., Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 756, Kraków 2007.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu