BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Jadwiga (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej
Typology of European Union Countries with Respect to Similarity of Agrarian Structure
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 17-23, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Metody taksonomiczne
Agrarian structure, Arable farm, Taxonomic methods
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Jednym z ważnych wskaźników charakteryzujących rolnictwo jest struktura obszarowa gospodarstw rolnych. W krajach Unii Europejskiej jest ona bardzo zróżnicowana. W pracy wyodrębniono 7 grup krajów UE charakteryzujących się podobieństwem struktury agrarnej. Zastosowano wybrane metody taksonomiczne. Przeprowadzono charakterystykę porównawczą wyodrębnionych grup. (abstrakt oryginalny)

Agrarian structure of farms is one of important elements constituting agriculture. Its differentiation in European Union countries is very high. The investigation carried out by chosen taxonomic methods shows that there are seven groups of EU countries with similar agrarian structure of farms. The groups were analysed by statistical comparative methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chomątowski S., Sokołowski A., 1978. Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, 2.
  2. Kukuła K., 1989. Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89.
  3. Wysocki F., Wagner W., 1989. O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, 9.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu