BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baca Bartosz (PricewaterhouseCoopers), Gorlewski Bartłomiej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Formy udziału inwestorów prywatnych w rozwoju portów lotniczych - prywatyzacja i kontrakt menedżerski
Forms of Share of Private Investors in Development of Airports: Privatisation and Managerial Contract
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 51-62, tab., bibliogr., 5 poz.
Keyword
Porty lotnicze, Finansowanie inwestycji, Inwestor indywidualny, Prywatyzacja
Airports, Investment financing, Individual investors, Privatisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzmożony w ostatnich latach ruch pasażerski w transporcie lotniczym spowodował konieczność podjęcia dynamicznych działań w zakresie rozwoju portów lotniczych w Polsce, których przepustowość może być niewystarczająca. Rozbudowa i modernizacja portów wymaga znacznych nakładów finansowych. Analizy polskiego rynku lotniczego pokazują, że do 2020 roku potrzeby inwestycyjne w sektorze lotnictwa wyniosą nawet do 3 mld euro. Źródeł finansowania takich inwestycji jest kilka, poza środkami własnymi portów lotniczych mogą to być środki budżetowe, fundusze europejskie, ale również kapitał prywatny. Poprawa efektywności funkcjonowania lotnisk to nie tylko modernizacja infrastruktury, ale także zmiany w modelu zarządzania, w szczególności dążenie do modelu biznesowego odpowiadającego oczekiwaniom pasażerów, a także odpornego na wahania koniunktury.(fragment tekstu)

Growing passenger traffic in air transport determines activities in the field of development of the Polish airports whose capacity may be insufficient. The development and modernisation of airports requires substantial investment outlays. The article presents financial sources of such investments besides airports' own funds. In view of investment needs of the Polish air market, the sources come from the budget, European funds and also private capital. In this context within private funding, the article discusses on the basis of examples the possibilities of cooperation within the privatisation process as well as managerial contracts. The improvement of effectiveness of airports consists not only in the modernisation of the infrastructure but also changes in the management model, in particular in the aspiration to achieve the business model corresponding to expectations of passengers, at the same time resistant to the economic situation fluctuations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borek M., Nadchodzi czas portów lotniczych, "Polska Gazeta Transportowa", 2007, nr 12.
  2. Marciszewska E., Zasady i źródła infrastruktury transportu lotniczego, w: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego, red. E. Załoga, Zeszyty Naukowe Nr 535.
  3. Marciszewska E., Kaliński D., Transport lotniczy, w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, ITE-PIB, Warszawa 2006.
  4. Müeller J., Ayala C. N., The economic regulation of airports in a liberalized environmental, w:Liberalizacja i deregulacja transportu, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
  5. Tłoczyński D., Wpływ polityki otwartego nieba na funkcjonowanie regionalnych portów lotniczych w Polsce, w: Liberalizacja i deregulacja transportu, red. B. Liberadzki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Warszawa-Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu