BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oręziak Leokadia
Title
Przyczyny kryzysu finansowego w Azji Południowo-Wschodniej
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Ekonomia, 1999, z. 1, s. 38-57
Keyword
Kryzys finansowy, Przepływy kapitałowe
Financial crisis, Capital flows
Country
Azja Południowo-Wschodnia
South East Asia
Abstract
Opisano główne przyczyny międzynarodowych kryzysów finansowych. Szczególną uwagę zwrócono na kryzys finansowy w Azji Południowo-Wschodniej i na jego przyczyny, w tym m.in. na przedwczesną liberalizację przepływów kapitałowych. Omówiono strukturalne słabości gospodarek Azji i ich wpływ na efekty liberalizacji przepływów kapitałowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. ANNUAL REPORT 1997. International Monetary Fund, Washington D.C. 1997, s. 39.
 2. Camdessus M., Bolstering Market Access of Developing Countries Is Essential for Progress in Globalized World, "IMF Survey" z 20 lipca 1998 r.
 3. Capital Flow Sustainability and Speculative Currency Attaks, IMF Rese arch Department Staff, "Finance & Development" (IMF, World Bank), De cember 1997.
 4. Chalmin P., Le limite du "miracle" asiatique. "Problèmes économiques" nr 2559 z 11 marca 1998 r.
 5. Controlling capital Jlows, "Financial Times" z 2 września 1998 r.
 6. Dead Ostrich Bounce. "The Economist" z 12 września 1998 r.
 7. Fischer S., Capital Account Liberalization and the Role of the IMF, International Monetary Fund, Washington D.C., wrzesień 1997 r.
 8. Fry M.J., In Favour of Financial Liberalisation, "The Economic Journal" (The Journal of The Toyal Economic Society, Blackwell Publishers, Oxford, Boston) nr 442, maj 1997 r.
 9. Goldstein M., Turner P., Banking Crises in Emerging Economies; Origins and Policy Options, "BIS Economic Papers" (Bank for International Settlements) nr 46, październik 1996, s. 17-18.
 10. John B., Thailande: Les faiblesses du système bancaire. Le mois économique et financier" (Société de Banque Suisse), grudzień 1997.
 11. Lee J.Y., Sterlizing Capital Injlows", "Economic Issues" International Monetaiy Fund, Washington D.C., luty 1997 r.
 12. Les effets de la crise sur l'OECD. "Problèmes économiques" nr 2559 z 1 marca 1998 r.
 13. Ley R., Poret P., The New OECD Members and Liberalisation. "The OECD Observer" nr 205, kwiecień/maj 1997 r.
 14. Longeville G., Le nouvelles forme du risque pays, "Problèmes économiques" nr 2559 z 11 marca 1998 r.
 15. No exit "The Economist" z 4 kwietnia 1998; Brave talk, "The Economist" z 23 maja 1998 r.
 16. Polak J.J., The Articles of the IMF and The Liberalization of Capital Movements, [w] Should The IMF Pursue Capital-Account Convertibility?, "International Finance" (Princeton University) nr 207, maj 1998 r.
 17. Private Capital Flows to Emerging Markets Show Sharp Decline 1997, IIF Reports, "IMF Survey" (Washington) z 9 lutego 1998 r.
 18. Sellier C., Pillon P., La crise monétaire en Asie du Sud-Est. "Revue d'economie financière" grudzień 1997 r.
 19. Sgard J., Cadiou L., Aglietta M., Benassy-Quere A., La crise financière en Asie. "La Lettre du CEPI" (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), październik 1997 r.
 20. South Korea's bail-out bonanza, "The Economist" z 27 czerwca 1998 r.
 21. Wolf M., Caging the hankers. "Financial Times" z 20 stycznia 1998 r.
Cited by
Show
ISSN
1642-3313
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu