BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Jakość usług ubezpieczeniowych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Quality of the Insurance Services on Example of Institution of National Insurance
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (8), 2009, nr 81, s. 21-32, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Sektor ubezpieczeniowy, Usługi ubezpieczeniowe, Jakość usług
Insurance sector, Insurance services, Quality of services
Note
streszcz., summ.
Company
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstract
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest największą cywilną instytucją w Polsce, dysponującą rocznie ok. 50% wszystkimi środkami publicznymi, co stanowi ok. 20% produktu krajowego brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych "wypłaca świadczenia dla 8 milionów osób, ubezpiecza 20 milionów osób i współpracuje z 2 milionami płatników składek". W ZUS zgromadzony jest bardzo duży zasób informacji o danych osobowych, który musi być odpowiednio przechowywany, przetwarzany i gromadzony. Zadania realizuje poprzez swoje jednostki: 42 oddziały, 224 inspektoraty, 63 biura terenowe oraz 30 punktów informacyjnych, dlatego ważnym jest, aby ustalone były standardy jakościowe świadczenia usług we wszystkich komórkach. W artykule podjęto próbę analizy jakości świadczenia usług ubezpieczeniowych w Oddziale ZUS. (abstrakt oryginalny)

The Institution of National Insurance (ZUS) is the largest civil institution in Poland, administering annually about 50% all public centres, what state about 20% national product brutto. ZUS pays services for 8 million persons, insures 20 million persons and co-operates from 2 million the payers of fees. There ais very large supply of information about the personal data at ZUS be accumulated, which has to be kept, processed suitably and accumulated. It realizes across one's individuals tasks: 42 squads, 224 inspectorates, 63 field offices as well as 30 informative points therefore it is important to qualitative standards of service in all cells services be settled. In article was undertaken the test of analysis of quality of the insurance services in Department of ZUS. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jens J. Dahlgaardt, Kai Kristensen, Gopal K. Kanji: Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Kolman R., Tkaczyk T.: Jakość usług. Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
  3. Radzik-Kazenas B.: Podstawowe zagadnienia z zakresu integracji europejskiej. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS, Warszawa 2003.
  4. Toruński J.: Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009.
  5. Wawak T.: Wdrażanie systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej. Materiały konferencji naukowej "Jakość w administracji", Łódź 2001.
  6. Praca zbiorowa pod red. J. Bagińskiego: Menedżer jakości, PW, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1896-5822
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu