BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie wyniku finansowego do pomiaru dokonań finansowych zakładów opieki zdrowotnej
The Application of Earnings in Measuring the Financial Performance of Health Care Organisations
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 60-68, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wynik finansowy, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Pomiar efektywności
Financial performance, Health care institution, Efficiency measurement
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono dwie funkcje wyniku finansowego w przedsiębiorstwie – jako miernika służącego ocenie dokonań finansowych oraz jako podstawy oceny efektywności gospodarowania. Przedstawiono również wady wyniku finansowego oraz implementację zrównoważonej karty wyników w jednostkach ochrony zdrowia.

Measuring the performance of health care organisations should include steps to consider specific strategie goals. Traditional financial measures like earnings are useful in other industries, whereas health care organisations satisfy their goals according to other measures, especially non-financial ones. The use of earnings is limited to measuring the efficiency of management and limits of funds, so many health care organisations use other measures as well. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Financial Indicators for Critical Access Hospitals [2005], Flex Monitoring Team Briefing Paper No. 7.
 2. Gurd B., Gao T. [2008], Lives in the Balance: an Analysis of the Balance Scorecard (BSC) in Healthcare Organizations, "International Journal of Productivity and Performance Management", vol. 57, nr 1.
 3. Hass-Symotiuk M., Mućko P. [2007], Mierniki dokonań zakładów opieki zdrowotnej [w:] Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 478, Szczecin.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P. [2007], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Kershaw R., Kershaw S. [2001], Developing a Balanced Scorecard to Implement Strategy at St. Elsewhere Hospital, "Management Accounting Quarterly", vol. 2, nr 2.
 6. Kludacz M. [2009], Mierniki pomiaru dokonań szpitala w zrównoważonej karcie wyników [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 552, Szczecin.
 7. Kocakülâh M.C., Austill A.D. [2007], Balanced Scorecard Application in the Health Care Industry: A Case Study, "Journal of Health Care Finance", vol. 34, nr 1.
 8. Ministerstwo Zdrowia [2006], Analiza wskaźnikowa - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej "jednostek sieci".
 9. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2007 [2007], International Accounting Standards Board/SKwP, Warszawa.
 10. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej [2008], red. M. Hass-Smotiuk, ODDK, Gdańsk.
 11. SFAC l, Statement of Financial Accounting Concepts No. l, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, November 1978.
 12. SFAC 2, Statement of Financial Accounting Concepts No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information, Financial Accounting Standards Board, May 1980.
 13. Snelling I. [2003], Do Star Ratings Really Reflect Hospital Performance? "Journal of Health Organization and Management", vol. 17, nr 3.
 14. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ostatnia zmiana, Dz.U. 2009 nr 219, poz. 1707.
 15. Yap C. i in. [2005], A Comparison of Systemwide and Hospital-Specific Performance Measurement Tools, "Journal of Healthcare Management", vol. 50, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu