BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karmańska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wielowymiarowość polityki rachunkowości i etyki z nią związanej : (artykuł dyskusyjny)
Multidimensional Accounting Policy and Ethics Related to it : (a Discussion Paper)
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 56, nr 112, s. 97-109, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Polityka rachunkowości, Teoria rachunkowości, Etyka, Zarządzanie zyskami
Accounting policy, Accounting theory, Ethics, Earnings management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje pojęcia i badania dotyczące zarządzania zyskami w sprawozdawczości finansowej. Zarządzanie zyskami zostało zaliczone do pozytywnej teorii rachunkowości i przedstawione na tle celów i cech jakościowych sprawozdań finansowych. Określono również najczęściej stosowane kategorie sprawozdawcze stanowiące przedmiot zarządzania zyskami. Została też postawiona hipoteza badawcza: czy bardziej restrykcyjne regulacje sprawozdawczości finansowej są w stanie ograniczyć zjawisko zarządzania zyskami. W głównej części artykułu przytoczono stosowane w literaturze przedmiotu definicje zarządzania zyskami oraz dylematy w rozumieniu tego pojęcia. Zaprezentowano trzy podejścia do zarządzania zyskami: białe (pozytywne), szare (neutralne) i czarne (negatywne). W ostatniej części artykułu podano kierunki badań nad zarządzaniem zyskami, m.in. z punktu widzenia restrykcyjności regulacji rachunkowości oraz jakości sprawozdań finansowych. Hipoteza badawcza nie została zweryfikowana pozytywnie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the concept of earnings management as well as provide a review of research on earnings management in financial reporting. Key accounting metrics which are the subject of earnings management have been listed. In the main part of the article an attempt to clarify the notion of earnings management has been undertaken and three approaches to this problem have been presented: white (positive), grey (neutral) and black (negative). Additionally, the results of selected research on earnings management have been described, especially in relation to the restrictiveness of accounting regulations and the quality of financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezin W. (1995), Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 32, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
  2. Hendriksen E. A., van Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Karmańska A. (2007), Wartość ekonomiczna a paradygmat metody bilansowej (artykuł dyskusyjny), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 88 (94), SKwP, Rada Naukowa, Warszawa.
  4. Karmańska A. (2003), Relacje pomiędzy polityką bilansową a systemem informacyjnym rachunkowości, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych - FUROG, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Rachunkowości, Kazimierz Dolny.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu