BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenczewski Martins Carlos Jorge (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane metody i instrumenty interwencji walutowych
Selected Methods and Instruments of Currency Interventions
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 74-96, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Keyword
Globalizacja, Banki centralne, Interwencje walutowe, Polityka pieniężna
Globalization, Central banks, Currency interventions, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu nie jest przedstawienie sporów i kontrowersji związanych z różnymi metodami polityki pieniężnej, ale przede wszystkim omówienie podstawowych pojęć związanych z interwencjami walutowymi, a ponadto zobrazowanie wybranych poglądów banków centralnych i ekonomistów na kompleksowe w swojej specyfice zagadnienia, jakimi są interwencje walutowe. Wobec wspomnianej złożoności natury interwencji walutowych, celem jest również uzasadnienie ich zastosowania w określonych sytuacjach. Przedstawione zostaną ogólne, ale zasadnicze kwestie związane z pojęciem "interwencji walutowej", jak definicja interwencji walutowej, podmioty interweniujące w zakresie kursów walutowych oraz przyświecające im cele, jakimi się kierują, a także zarówno metody, jak i instrumenty zastosowane w celu wpłynięcia na poziom kursów walutowych.(fragment tekstu)

The study entitled Selected Methods and Instruments of Currency Interventions is to present general problems in the area of currency interventions carried out in the first place by such institutions as central banks. The instruments and methods they use are not extraordinary, the application of some of them, for instance, sterilised interventions, are regarded by some economists as effective in short run but increasing the risk of the change in value of the possessed assets, e.g. treasury or money bills. There are also some doubts about the application of some instruments such as options, frequently regarded as very risky, nevertheless used successfully by some institutions. Eventually, the present study is to present the practical point of view of central banks on the issue of effectiveness, methods and instruments of currency interventions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adams P., Paciffic Economic Outlook - Australia, z www.asiapacificbusiness.ca/peo/outlook2005/australia_05.pdf#search=%22Australian%20dollar%20fell%202002%22, z 12 października 2006 r.
 2. Archer D., Foreign exchange market intervention: methods and tactics, BIS, Papers Nr 24, 2005.
 3. Becker C., Sinclair M., Profitability of reserve bank foreign exchange operations: twenty years after the float, Reserve Bank of Australia, Research Discussion Paper No. 6, 2004.
 4. Beine M., Lecourt C., Reported and secret interventions in the Foreign exchange markets, "Finance Research Letters", Vol. 1, No. 4, 2004.
 5. Beine M., Bos C., Laurent M., The impact of central bank foreign exchange interventions on currency components, Timbergen Institute, materiały Nr 103/4, z www.tinbergen.nl/discussionpapers/05103.pdf, z 9 maja 2006 r.
 6. Beine M., Lecourt C., Reported and secret interventions in the Foreign exchange markets, "Finance Research Letters", Vol. 1, No. 4, 2004.
 7. Beine M., Bernal O., Why do central banks intervene? Preliminary evidence from the BoJ, DULBEA, working paper No. 05-09.RS, 2005.
 8. Canales-Kriljenko J. I., Guimaráes R., Karacadaǧ C., Official intervention in the foreign exchange market: elements of best practice, IMF, materiały Nr 152,2003.
 9. CBM, www.banxico.org.mx z 19 lipca 2006 r.
 10. Cukrowski J. (red.), Renta emisyjna jako źródła finansowania budżetu państwa, CASE, Warszawa 2001.
 11. Devereux M. B., Yetman J., Price-setting and exchange rate pass-through: Theory and evidence z http://www.bank-banque-canada.ca/en/conference/2002/ Devereux_Yetman-v3.pdf, z 4 lipca 2006 r.
 12. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Dimson E., Minio-Kozerski K, Closed-end funds: a survey, "Financial markets", institutions & instruments, New York 1999, Vol. 8, No. 2.
 14. Disyatat P., Galati G., The effectiveness of foreign Exchange intervention In emerging market countries, BIS, materiały Nr 24, 2005.
 15. Dominguez K. M., Central bank interventions and exchange rate volatility, "Journal of International Finance", Nr 17, 2006.
 16. Dominguez K, The market microstructure of central bank intervention, NBER, Cambridge, working paper No. 7337, 1999.
 17. Engel C., Expenditure switching and exchange rate policy, NBER, "Macroeconomics Annual", Nr 14, 2002.
 18. Evans M., Lyons R. Are different-currency assets imperfect substitutes, Georgetown, working paper, 2003.
 19. HKMA, Currency options and central bank operations, Hongkong Moneteuy Authority, materiały Nr 8, 2000.
 20. Horvath R., Modelling Central Bank Intervention Activity under Inflation Targeting, Czech National Bank, 2006.
 21. http://skarb.bzwbk.pl/11276.html?print z 11 października 2006 r.
 22. Humpage O., Government intervention in the foreign exchange market, Federal Reserve bank of Cleveland, Cleveland, working paper, Nr 15, 2003.
 23. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje - wprowadzenie, WlG-PRESS, Warszawa 1999.
 24. Inwestorwords, http://www.investorwords.com/567/Brady_bond.html, z 17 lipca 2006 r.
 25. Kaletsky A., Why will Japan keep rates ultra low, "The Times", z http://business. timesonline.co.uk/article/0"13133-2221438,00.html z 20 czerwca 2006 r.
 26. Karwowski J., Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 27. Karwowski J., Operacje zagraniczne banków centralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 28. Kokoszczyński R. i in., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, Materiały i Studia, Nr 151, 2003.
 29. Koźliński T., Euroobligacje na rynkach światowych - czynniki determinujące rentowność, ratingi krajów rozwijających się, asymetria prawdopodobieństwa bankructwa czasowych macierzy przejść, NBP "Bank i Kredyt", 2005, Nr 8.
 30. Krugman E, Obstfeld M., International Finance: theory and practice, Pearson Education, Boston 2003.
 31. Krugman E, Obstfeld M., International Finance: theory and practice, Pearson Education, Boston 2003.
 32. Majerkiewicz W, Skąd się biorą rezerwy walutowe?, NBP 2006, z www.nbportal. pl/pl/np/bloki/pieniądz/skadjrezerwy, z 4 grudnia 2006 r.
 33. Medina M., Gonzales de Castilia j., Tames A., A strategy for accumulating reserves through options to sell dollar, Banco de Mexico, z www.banxico.org.mx/ siteBanxicoINGLES/bPoliticaMonetaria/FSpoliticaMonetaria.html, z lé maja 2006 r.
 34. Mihaljek D., Survey of Central Banks' views on effects of intervention, BIS, materiały Nr 24, 2005.
 35. Mohanty M. S., Klau M., Monetary policy in emerging market economies: issues and evidence, BIS, materiały Nr 149, 2004.
 36. Moneyweek, http://www.moneyweek.com/file/2075/the-dollar-and-yen-why-they- matter.html z 17 lipca 2006 r.
 37. Moreno R., Motives for intervention, w: Foreign exchange, market intervention in emerging markets: motives, techniques, and implications, BIS, materiały Nr 24, 2005.
 38. Moser-Boehm P., Governance aspects of foreign exchange interventions, BIS, Nr 24, z http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap24c.pdf, z 2 maja 2006 r.
 39. Mosler W. B., Intervention and the Bank of Japan, z http://www.warrenmosler. com/docs/intervention.htm z 20 czerwca 2006 r.
 40. Neely C., An analysis of recent studies of the effect of foreign exchange intervention, Federal reserve bank of St. Louis, St. Louis. 2005.
 41. Neely C., The practice of central bank intervention: looking under the hood, Federal reserve bank of St. Louis, St. Louis 2001.
 42. Paul B., U.S. avoids calling China a Currency manipulator - Treasury still says policy is troubling, Washington Post, Washington 29 listopada 2005 r.
 43. Reitz S., Central Bank intervention and exchange rates expectations - evidence from the daily DM/US-Dollar exchange rate, Deutsche Bundesbank, Frankfurt 2002.
 44. Sarno L., Taylor M., Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is it Effective and, if so, How does it work?, "Journal of Economic Literature", Vol. XXXIX, wrzesień 2001 r.
 45. Saxton J., Why do currency crises happen?, Joint Economic Committee, Washington 2002.
 46. Simmons B., The future of central bank cooperation, BIS working paper No. 200, 2006.
 47. Tapia M., Tokman A., Effects of foreign exchange intervention under public information: the Chilean case, Centralny Bank z Chile, working paper No. 225, 2004.
 48. Taylor J. B., The role of exchange rate in monetary policy rules, Stanford 2001.
 49. Trichet J.-C., Asset price bubbles and monetary policy, przemówienie w Singa- puize 8 Czerwca 2005 r., z http://www.ecb.int/press/key/date/2005/html/sp050608. en.html#skipnavigation, z 5 maja 2006 r.
 50. Triennal central bank survey - foreign exchange and derivatives market activity in 2004, BIS, 2005.
 51. Vroljik C., Derivatives effect in monetary policy transmission, IMF, materiały Nr 121, 1997.
 52. Ustawa Prawo Dewizowe z 27 lipca 2002 r., Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1178.
 53. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2005 r., Nr 1, poz. 2.
 54. www. oanda.com
 55. Założenia polityki pieniężnej na rok 2006, NBP, Warszawa, 2006, z http://www.nbp.pl/Publikacje/o-polityce-pienieznej/zalozenia-pp-2006.pdf, z 2 maja 2006 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu