BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kloc Kazimierz
Title
Moje wspomnienie o Profesorze Witoldzie Sierpińskim
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 19-20
Keyword
Nauki ekonomiczne, Historia myśli ekonomicznej
Economic sciences, History of economic thought
Note
streszcz.
Sierpiński Witold
Abstract
Profesor Sierpiński był przez wiele lat szefem zespołu historyków myśli ekonomicznej. Zespół ten funkcjonował jako Zakład w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym a później jako samodzielna Katedra Historii Myśli Ekonomicznej. Sposób kierowania przez niego zakładem a następnie Katedrą pozostanie dla mnie za zawsze wzorem. Styl kierowania nie dotyczył tylko strony merytorycznej. Wszystkie pisane przez nas teksty były przedmiotem dyskusji na regularnie organizowanych zebraniach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu