BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpiński Witold
Title
Klasyczna teoria podziału dochodu narodowego
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 23-44, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Renta gruntowa, Minimum egzystencji, Płace, Dochód narodowy, Teoria podziału, Ekonomia klasyczna, Wzrost gospodarczy
Land annuities, Subsistence minimum, Wages, National income, Theory of division, Classical economy, Economic growth
Note
streszcz.
Abstract
A zatem, jak widzieliśmy, ekonomia klasyczna stworzyła rozwiniętą teorię podziału dochodu narodowego. We wczesnej ekonomii klasycznej rozpatrywano tylko dwa podstawowe rodzaje dochodów: płacę i rentę gruntową. Podstawa płac naturalnych było tam minimum egzystencji rodziny robotniczej, renta ekonomii klasycznej obok płac i renty gruntowej wystąpiła trzecia podstawowa kategoria dochodowa: zysk z kapitału. W polemice między czołowymi klasykami angielskimi A.Smithem i D.Ricardem ujawniły się dwie różnice: podejścia harmonijnego i optymistycznego (A.Smith) oraz antagonistycznego i pesymistycznego (D.Ricardo).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciepielewski J., Kostrowicka Z., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 1974, rozdział I, t.1-2, s.15-18.
  2. Engels F., Anty-Duhring, Książka, Warszawa 1948, s. 296.
  3. Marks K., Kapitał, t.I. Książka i Wiedza, Warszawa 1951s. 388.
  4. Petty W., Traktat o podatkach i daninach, w: Merkantyzm i początki szkoły klasycznej. Wybór pism ekonomicznych XVI i XVII wieku, PWN, Warszawa 1958, s. 493.
  5. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957, s. 1.
  6. Sismondi J.C., Nowe zasady ekonomii politycznej, czyli o bogactwie i jego stosunku do ludności, t. I, Warszawa 21955, s. 87.
  7. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954, s. 63.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu