BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opolska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Złośliwe problemy jako klasa ryzykownych decyzji
Malicious Problems as Risky Decision Class
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 117-123, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Ryzyko w zarządzaniu, Menedżer, Podejmowanie decyzji
Corporation strategies, Risk in management, Manager, Decision making
Note
streszcz., summ.
Abstract
Termin "złośliwe problemy" jest słowem - kluczem w niniejszym artykule. Celem jest zaprezentowanie problemów złożonych, trudnych i uporczywych, na które nie ma skutecznej recepty, oraz zwrócenie uwagi na ryzykowność podejmowanych decyzji. Ten nowy termin definiuje problemy znane jednak od dawna, zarówno w nauce, jak i w biznesie. Określa bowiem nieprzewidywalne, zmieniające swoją postać, skomplikowane problemy strategiczne, a także dylematy, przed którymi stają interesariusze, dotyczące sytuacji konfliktowych i błędów w myśleniu. Trudne decyzje mogą więc nieść za sobą różne skutki.(fragment tekstu)

Malicious problems are so common that it is worth scrutinising on them. Well-known to managers as unpredictable and changing their form, complex strategic problems are so difficult and persistent that they are called malicious. A malicious problem has an indefinite number of reasons, it is difficult and persistent, changes its form all the time and there is no effective medication to cure it. The application of proper solutions can alleviate it. The solution to these problems is inevitably connected with the risk of decision making. Decision making is becoming more difficult and risky together with the growing complexity and longer time to make the decision. That is why proper attention should be paid to the strategic decisions made at the highest level of the organisation. In the case of malicious problems, managers have to create the strategies from the very beginning. Feedback based on the conclusions from the past, essential in solving a number of different problems, is not useful in the case of malicious problems. The source of malicious problems are underlain by the unpredictable and uncertain future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adair J., Anatomia biznesu. Podejmowanie decyzji, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001.
  2. Camillus J. C., Strategia: "złośliwy" problem menedżerów, Harvard Business Review Polska, grudzień-styczeń 2009 r.
  3. Pióro K., Inspirujące złośliwe problemy, Harvard Business Review Polska, grudzień-styczeń 2009 r.
  4. Romanowska M., Podejmowanie decyzji w organizacji, w: Podstawy zarządzania, (red) M. Strużyński, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
  5. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  6. Jak polscy przedsiębiorcy stają się mistrzami innowacji 2008, Harvard Business Review Polska.
  7. Podejmowanie trafnych decyzji, Wydawnictwo Hellion, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu