BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojas Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Postępowanie antydumpingowe w Unii Europejskiej na przykładzie branży obuwniczej
Anti-dumping Proceedings in the European Union Exemplified by the Shoe Industry
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 144-158, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Obuwie, Teoria ekonomii, Postępowanie antydumpingowe, Polityka handlowa
Shoes, Economic theory, Antidumping proceedings, Trade policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tematem niniejszego opracowania jest postępowanie antydumpingowe, jakie zostało zainicjowane i przeprowadzone w 2005 roku przez europejskie firmy produkujące obuwie ze skórzanymi cholewkami1. To postępowanie zakończyło się wprowadzeniem w 2006 roku ceł antydumpingowych na ten rodzaj obuwia, najpierw poprzez tymczasowe środki ochronne, a następnie poprzez cła antydumpingowe. Najistotniejszym czynnikiem uruchomienia postępowania był rosnący import taniego obuwia z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) i Wietnamu, który w znacznym stopniu przyczynił się do spadku produkcji obuwia w państwach UE, zmniejszając tym samym sprzedaż, obroty, a także udział w rynku, co wpłynęło na osłabienie całego sektora skórzanego. Głównymi inicjatorami były kraje z największym udziałem w produkcji unijnej, między innymi Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja oraz Polska.(fragment tekstu)

The article refers to the anti-dumping proceeding carried out by the European shoe producers in 2005. It was a reaction to the excessive import of cheap shoes from the People's Republic of China and Vietnam, which had an adverse effect on the economic condition of the whole EU sector. It resulted in the imposition of anti-dumping duties by the EU Commission amounting to 9.7% and 16.5% for the import from China and 10% for the import from Vietnam and in 2008 tariffs were extended to the import of shoes from Macau Special Administrative Region. Comparing the period including the primary proceedings and review investigation of 2009, essential changes are to be observed in the EU structure of production. The imposition of protective measures stopped the economic collapse of the EU industry, enabled numerous manufacturers to change their business model. The EU shoe industry is not able though to achieve usual levels of profits and investments, having problems with acquiring capital and increasing remuneration. It proves that the discussed elements of the EU protective policy in this area, i.e. antidumping duties, were right.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
  2. Hoekman B., Kostecki M. M., Ekonomia światowego systemu handlu WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  3. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E. (red.) , Polska w WTO, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004.
  4. Lasiński-Sulecki K. (red.), Prawo celne: międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
  5. Olszewski J., Jak zwalczać: nieuczciwą konkurencję, praktyki monopolistyczne, dumping, Wydawnictwo d-ra Andrzeja Abramskiego, Katowice 1993.
  6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1472/2006 z 5 października 2006 r.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 553/2006 z 23 marca 2006 r.
  8. Rozporządzenie Rady (WE) 388/2008 z 29 kwietnia 2008 r.
  9. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 1294/2009 z 22 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu