BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędraszka Arkadiusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant), Zatoń Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Giełdy zakładów sportowych jako alternatywne źródło inwestycji
Sport Betting as Alternative Investment Source
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2011, z. 106, s. 159-170, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestowanie, Rynki finansowe
Investing, Financial markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Giełdy zakładów bukmacherskich oferują prosty w obsłudze, tani sposób inwestowania. Z jednej strony jest on obarczony wieloma ryzykami, które da się w pewnym stopniu ograniczyć. Z drugiej strony oferuje wyższe stopy zwrotu. Jest to interesująca nie tyle alternatywa dla inwestycji na rynkach finansowych, co jej rozszerzenie o rynki zakładów sportowych. Najpopularniejsze zawody sportowe gwarantują zadowalającą płynność dla inwestorów indywidualnych, pasjonatów i znawców różnych dyscyplin sportu, a także zapewniają anonimowość inwestowania. Dominująca pozycja giełdy Betfair może w najbliższych latach zostać zachwiana, gdyż we wrześniu 2008 roku giełda ta zdecydowała się wprowadzić dodatkową opłatę (Premium Charge). Opłata ta pozwala giełdzie pobierać 20% wygranych netto inwestorom osiągającym najwyższe zyski. Istnieje jednak kilka metod legalnego obniżania zysków lub nawet wykazywania strat, co sprawia, że giełda ta wciąż cieszy się rosnącą popularnością.(fragment tekstu)

As the Internet is increasingly developing, there are more and more services rendered electronically. It is due among others to easier customer accessibility and lower business costs. Despite the growing competition from Internet bookmaking bets, the incomes of traditional terrestrial bookmaking are also growing. The incomes of Polish bookmaking companies amounted to 665 m zlotys in 2005, 830 m in 200 and 846 m in 2007. The article aims at presenting sport betting as an alternative form of investment in Poland and at the same time at the assessment of their competitiveness. The authors intend to characterise briefly the sport betting market in Poland with the consideration of its local characteristics. They also intend to present the youngest segment of bookmaking bets on account of its strong growth potential and significance in the nearest years as well as being an alternative to traditional methods of investment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ESSVALE CORPORATION LIMITED, Business Knowledge for It In Retail (Bizle Professional), USA 2007.
  2. Sandra K. Boule, The Home Economics Survival Guide: Earn Money, Create Products, Save Money and Survive (Volume 1), USA 2009.
  3. www.rp.pl, z 18 marca 2010 r.
  4. www.corporate.betfair.com/Betfair Annual Review 2009.pdf, z 15 marca 2010 r.
  5. www.betfair.com, z 25 marca 2010 r.
  6. www. promo.betfair.com, z 20 marca 2010 r.
  7. http://www.rp.pl, z 20 marca 2010 r.
  8. www.zdnet.co.uk, z 1 lipca 2004 r.
  9. www.bloomberg.com, z 3 sierpnia 2010 r.
  10. www.wiadomosci.gazeta.pl, z 13 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu