BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabińska Danuta
Title
Walter Ecken i Fredrich von Hayek - próba porównania wizji gospodarki wolnokonkurencyjnej
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 133-155, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Globalizacja, Gospodarka, Popyt na pracę, Monopol, Polityka gospodarcza, Rynek pracy
Globalization, Economy, Labour demand, Monopoly, Economic policy, Labour market
Note
streszcz.
Abstract
Porównanie spojrzeń dwóch ekonomistów liberalnych, współtworzących niezależnie od siebie kanony myśli liberalnej XX wieku, na kwestię leseferyzmu i zasad gospodarki wolnokonkurencyjnej prowadzi do wnioski, że zagrożenia dla liberalizmu tają się w samych ideach, które nadinpretowane zagrażają prawdziwej wolności. Szukając wzorca dla prawdziwie wolnokonkurencyjnej gospodarki, Eucken akceptuje realne zagrożenia płynące ze zniekształcenia idei leseferyzmu przez próby monopolizacji gospodarki, także po stronie nabywców czynników produkcji, co prowadzi w rezultacie do zniekształcenia na rynku pracy i powstania " kwestii społecznej".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Eucken W., Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 69-70.
  2. Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Arcana, Kraków 1996, s. 26.
  3. Hayek F.A., Economics and Knowledge, "Economica"1937, vol. IV, s. 33-54.
  4. Hayek F.A., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Znak, Kraków 1998, s.99.
  5. Hayek F.A., Konstytucja wolności, Wers, Warszawa-Wrocław 1987, s. 20-22.
  6. Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, Vol. 1 : Rules and Order, The University of Chicago Press, Chicago 1973, s. 27-40.
  7. Hayek F.A., New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge&Kegan Paul, London 1978, s. 111.
  8. Kostro K., Hayek kontra socjalizm. Debata socjalistyczna a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedrich a Augusta von Hayeka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, s. 130.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu