BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Renata
Title
Histereza bezrobocia w Polsce
Source
Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010, nr 4, s. 158-176, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Analiza empiryczna, Histereza, Bezrobocie, Płace
Empirical analysis, Hysteresis, Unemployment, Wages
Note
streszcz.
Abstract
Analiza teoretyczna i empiryczna pozwoliła na częściową weryfikację postawionej hipotezy, że w Polsce występuje histereza bezrobocia. Dla lat 1993-2004 stopa bezrobocia długotrwałego głównie rosła, a wraz z nią rosła stopa bezrobocia równowagi. Wydaje się więc, że utrzymywała się niekorzystna tendencja na rynku pracy, która może mieć swoje źródło w histerezie. W analizowanym okresie średnie co drugi bezrobotny szukał pracy ponda rok, z czego duża część dłużej niż dwa lata. Niewątpliwie zmniejszyło to szanse na znalezienie zatrudnienia i spowodowało deprawację wiedzy i umiejętności oraz atrofię zachowań bezrobotnych na rynku pracy. Jednocześnie stopa bezrobocia naturalnego była bardzo wysoka i utrwalona.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2003-2007, GUS,. Warszawa 2009.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał, GUS, Warszawa, edycja dla lat 1999-2004.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Listopad 1992, GUS, Warszawa 1993.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Listopad 1993, GUS, Warszawa 1994.
 5. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Listopad 1994, GUS, Warszawa 1995.
 6. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Listopad 1995, GUS, Warszawa 1996.
 7. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w listopadzie 1996, GUS, Warszawa 1997.
 8. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w listopadzie 1997, GUS, Warszawa 1998.
 9. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w listopadzie 1998, GUS, Warszawa 1999.
 10. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce. IV kwartał 2000 r., GUS, Warszawa 2001.
 11. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce. IV kwartał 2001 r., GUS, Warszawa 2002.
 12. Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce. IV kwartał 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
 13. Blanchard O., Summers L., Hysteresis and the European Unemployment Problem, NBER Macroeconomic Annual, MIT Press, Cambridge 1986.
 14. Friedman M., Rola polityki pieniężnej, w: Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE, Warszawa 1975.
 15. Garbicz M., Mechanizmy postępu technicznego a bezrobocie, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1999.
 16. Góra M., Rynek pracy w świetle ciągłej restrukturyzacji, w: Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, red. S. Golinowska S., M. Walewski, CASE, Warszawa 2000.
 17. Keynes J., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 18. Koszty pracy a rynek pracy, red. S. Borkowska, zeszyt 8, IPiSS, Warszawa 2001.
 19. Kwartalna informacja o rynku pracy. IV kwartał 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
 20. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 21. Kwiatkowski E., Bezrobocie w Polsce - tendencje, determinanty i implikacje dla polityki gospodarczej, w: Zagadnienie bezrobocia w Polsce, materiały konferencyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 22. Lucas R., Expectations and Neutrality of Money, "Journal of Economic Theory", 1972.
 23. Nasiłowski M., System rynkowy, Kej Text, Warszawa 1998.
 24. Phelps E., Phillips Curves, Inflation Expectations and Optimal Employment Over Time, "Economica", 1967, nr 3.
 25. Sargent.T., Wallace N., Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, "Journal of Political Economy" 1975, nr 2.
 26. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 27. Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 28. Wojtyna A., Czy grozi Polsce efekt histerezy?, "Gospodarka Narodowa" 1994, nr 9.
 29. Wynagrodzenie godziwe, red. S. Borkowska, IPiSS,Warszawa 1999.
 30. www.mgip.gov.pl
 31. www.stat.gov.pl
 32. Zatrudnienie 2005, DAE MGiP, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1734-1159
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu