BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Welfe Władysław
Title
Równania popytu finalnego
Final Demand Equations
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 229, s. 37-57, tabl., rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy
Keyword
Modele gospodarki narodowej, Modelowanie procesów gospodarczych, Modelowanie symulacyjne, Popyt konsumpcyjny, Funkcje popytu, Dobra konsumpcyjne, Dobra inwestycyjne, Eksport, Import, Efekt substytucyjny
Models of national economies, Economic process modeling, Simulation modelling, Consumption demand, Demand functions, Consumer goods, Investment goods, Export, Import, Substitution effect
Note
summ.
Abstract
W artykule tym przedstawimy specyfikę głównych równań modelu W8D-2007 dotyczących generowania popytu finalnego w gospodarce polskiej. Ograniczymy się do przedstawienia podstawowych argumentów zarówno wywodzących się z teorii ekonomicznej, jak i wynikających z ograniczonej dostępności danych. (...) Wyniki estymacji parametrów równań zostały zaprezentowane w sposób standardowy. W odpowiednich kolumnach tablic przedstawiono wartości ocen parametrów błędów średnich oraz wartości statystyki t i poziom istotności. Dla poszczególnych równań podano charakter relacji, mianowicie skrót RD oznacza relację długookresową, skrót RK - relację krótkookresową. (fragment tekstu)

The final demand is generated from known accounting identity. The specification of households demand is discussed in some detail. Life cycle hypothesis could not be applied because of instability of households in Poland. Demand is income constrained, depending also on initial wealth. The demand for investment goods by firms is shaped allowing for an accelerator and the rate of capacity utilization. The user costs constrain the demand; there is also a substitution effect. The final domestic demand plus net exports add up to effective GDP. Exports and imports equations are built in a traditional manner allowing for the level of respective activities and relative prices.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blanchard O.J., Quah D. (l 989), The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances, "American Economic Review", Vol. 79
 2. Calvo G. A. (1983), Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework, "Journal of Monetary Economics", Vol. 12, s. 383-398
 3. Chirinko R.S. (1992), Biissiness Fixed Investment Spending, A Critical Survey of Modelling Strategies, Empirical Results and Policy Simulation, "Working Paper", No. 27 (Center for Economic Studies, Munich)
 4. Christiane L. J., Eichenbaum M., Etans C. (2005), Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy, "Journal of Political Economy", Vol. 118, s. 1-45
 5. Greenwood J., Hercowitz Z., Huffman G. W. (1988), Investment, Capacity Utilization and the Real Bussiness Cycle, "American Economic Review", Vol. 78, s. 402-417
 6. Klein L.R., Welfe A., Welfe W. (1999), Principles of Macroeconometric Modelling, North Holland, Amsterdam
 7. Modigliani L. (1975), The Life Cycle Hypothesis of Savings. Twenty Years Later, [w:] M. Parkis, A. R. Nobay (eds.), Contemporary Issues in Economics, Manchester University Press, Manchester
 8. Welfe W. ( 1992), Ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa
 9. WeIfe W., Welfe A. (2004), Ekonometria Stosowana, PWE, Warszawa
 10. Welfe W. (red.) (2001), Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 11. Welfe W. (red.) (2004), Długookresowy makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, "Acta Universitatis Lodzicnsis", Folia Oeconomica, nr 172 (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź)
 12. Welfe W. (red.) (2007), Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu