BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnieżek Ewa (Uniwersytet Łódzki), Wiatr Michał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane aspekty odwzorowania zasady true and fair view w bilansie XXI wieku
Chosen Aspects of True and Fair View Recognition in the Balance Sheet of the Twenty-first Century
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 249-259, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Bilans, Zasady rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Balance sheet, Accounting principles, Financial reporting
Note
summ.
Abstract
Na początku artykułu omówiono istotność i użyteczność informacji finansowych oraz fundamentalna zasadę rachunkowości, czyli „true and fair view”. Następnie omówiono problem, jakim jest odwzorowanie rzeczywistości gospodarczej w sprawozdaniu finansowym. Przedstawiono kształt bilansu zgodny z założeniami MSSF, według wspólnego projektu IASB/FASB oraz według W. Osbahra.

The article addresses the discussion on proper balance sheet lay-out according to financial reporting formulae (both those in effect and planned) and the true and fair representation of a company's financial situation as the basis for decision-making. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alexander D., Jermakowicz E. [2006], A True and Fair View of the Principles/Rules Debate, referat wygłoszony na XXIX Kongresie European Accounting Association w Dublinie, 2-24 marca 2006 r.
 2. Drucker P.P. [1995], Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa.
 3. Flint D. [1982], A True and Fair View in Company Accounts, Gee & Co. Ltd., Berkshire.
 4. Hulle van K. [1997], The True and Fair View Override in the European Accounting Directives, ,,European Accounting Review", t. 6, nr 4.
 5. Mączyńska E. [2010], Rachunkowość a wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami działalności gospodarczej [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, red. E. Mączyńska, Z. Messner, SKwP, Warszawa.
 6. Moczydłowska W. [2000], Kreatywna rachunkowość - diabeł tkwi w szczegółach, ,,Gazeta Prawna", nr 156 (761).
 7. Parker R.H., Nobes C.W. [1994], An International View of True and Fair Accounting, Routledge, London.
 8. Rutheford B.A. [1985], True and Fair View Doctrine, A Search for Explication, ,,Journal of Business Finance and Accounting", nr 12.
 9. Scheffs M. [1938], Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
 10. Surdykowska S. [2000], Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, AE w Katowicach, Katowice.
 11. Surdykowska S. [2009], Kryzysy finansowe w XX wieku i wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych [w:] Kryzysy gospodarcze w wiarygodność sprawozdań finansowych, S. Surdykowska, M. Kotera, Difin, Warszawa.
 12. Walińska E. [2007], Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic? [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 13. Walińska E. [2009], Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu