BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świderska Gertruda Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Borowski Szczepan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kariozen Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych
The Impact of Disclosures on Investor Protection and on the Competitive Position of Publicly Listed Companies
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 260-269, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Raport roczny przedsiębiorstwa, Ochrona praw inwestorów, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Emisja papierów wartościowych
Annual report of the company, Protection of investors rights, Enterprise competitiveness, Securities emission
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje najważniejsze wyniki badań zrealizowanych w latach 2007-2009 przez Katedrę Rachunkowości Menedżerskiej i Instytut Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach projektu badawczego. [...] Celem projektu było ustalenie wpływu ujawnianych przez polskich emitentów papierów wartościowych informacji na ich pozycję konkurencyjną oraz ochronę inwestorów. Opracowano oryginalny wskaźnik ujawnień korporacyjnych (Polish Corporate Disclosure Index PCDI), który został zbudowany na podstawie szczegółowej analizy statystycznej przeprowadzonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 48 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005-2007, a zatem w pierwszych trzech latach stosowania w Polsce międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Analizowano pięć branż: banki, branża chemiczna, media, branża spożywcza oraz telekomunikacja. Badanie, poza informacjami pochodzącymi ze sprawozdań finansowych, obejmowało także sprawozdania z działalności oraz ujawnienia w zakresie relacji z otoczeniem i wpływu na środowisko naturalne. (fragment tekstu)

This article presents the results of research carried out from 2007 to 2009 at the Warsaw School of Economics by the Managerial Accounting Department and the Institute of Econometrics for their research project, "The impact of disclosures on investor protection and on the competitive position of publicly listed companies". The article discusses the results of empirical research based on an originally developed Polish Corporate Disclosure Index, PCD1. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borowski S., Gruszczyński M., Kariozen M., Karwowski M., Owczarczuk M., Pielaszek M., Roszkowska P, Świderska G., Świderska M. [2010], Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawą ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Raport z projektu badawczego nr NI 13 024 32/2706.
  2. Lopes A.B., Alencar R.C. de [2008], Disclosure and Cost of Equity Capital in Emerging Markets: the Brazilian Case, http://ssrn.com/abstract=1099900.
  3. Luol M.M., Plumlee M. [2008], Voluntary Disclosure and Dividend Policy, www.fma.org/Reno/Papers/DI VandAIMR_FMA.pdf.
  4. Patel S.A., Dallas G.S. [2002], Transparency and Disclosure: Overview of Methodology and Study Results - United States, http://ssrn.com/abstract=422800.
  5. Strategor [1999], Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu