BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki), Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wiarygodność informacji sprawozdawczych jako fundament nadzoru korporacyjnego
Reliably Reporting Information as the Foundation of Corporate Governance
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 288-295, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, Wiarygodność informacji, Ład korporacyjny, Sprawozdanie finansowe
Information function of financial statements, Reliability of information, Corporate governance, Financial statements
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja płaszczyzn łączących wiarygodne sprawozdania finansowe i nadzór korporacyjny. Z jednej strony wiarygodne sprawozdania finansowe umożliwiają właściwy nadzór korporacyjny, z drugiej natomiast system nadzoru ma wpływ na wiarygodność sprawozdań finansowych. (fragment tekstu)

The article presents the relationship between supervision and reliable corporate financial reporting. An important element of this article is its presentation of the impact of various corporate governance mechanisms on the reliability of financial statements and the use of reliable reports in the corporate governance process. The article highlights the role the supervisory board, particularly the audit committee, plays in ensuring the reliability of financial reporting. The article also looks at the IASB / FASB proposal, which extends the usefulness of financial statements by including their assessment of the fiduciary functions (this is essential to the process of corporate governance). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ball R. [2001], Infrastructure Requirements for an Economically Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure, ,,Brookings-Wharton Papers on Financial Services.
 2. Bushman R.M., Smith A.J. [2003], Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, ,,Economic Policy Review", April.
 3. Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective of Financial Reporting and Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-Useful Financial Reporting Information [2008], exposure draft, IASB/FASB.
 4. Developments in the Financial Reporting Supply Chain - Results from a Global Study among IFAC Member Bodies [2009], Information Paper, International Federation of Accountants, New York.
 5. Devine C.T. [1985], Essays in Accounting Theory, ICAEW, London, vol. 1.
 6. Farrar J.H., Hannigan B.M. [1998], Farrar's Company Law, 4th ed., Butterworths, London. The Financial Reporting and Auditing Aspects of Corporate Governance [2003], discussion paper, The European Federation of Accountants, Bruksela.
 7. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements [2001], IASB.
 8. Gad J. [2009a], Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego [w:] Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 9. Gad J. [2009b], Odpowiedzialność rad nadzorczych za rachunkowość w świetle regulacji polskiego prawa bilansowego [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Gad J. [2009c], Rada nadzorcza na straży wiarygodności systemu rachunkowości w obliczu kryzysu [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, red. B. Micherda, M. Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 11. Gad J. [2010], Działalność komitetu audytu a wiarygodność sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu [w:] Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. S. Rudolf, Łódź (w druku).
 12. Ijiri Y. [1975], Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Sarasota.
 13. Jarugowa A. [1986], Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 14. Międzynarodowe standardy rachunkowości [2007], IASB, SKwP, Warszawa.
 15. Nilsson K.S. [2003], Powerful Accounts: Identities, Principal and Agents [w:] Critical Management Research in Eastern Europe: Managing the Transition, red. M. Kelemen, M. Kostera, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 16. Statement of Principles for Financial Reporting |1995j, exposure draft, Accounting Standards Board, London.
 17. Surdykowska ST. [2009a], Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa.
 18. Surdykowska ST. [2009b], Kryzysy finansowe XX wieku i ich wpływ na systemowe regulacje jakości informacji wykorzystywanych przez inwestorów giełdowych [w]| M. Kutera, ST. Surdykowska, Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu